Ders Adı Masaüstü Yayıncılık I
Ders Kodu GZT-301
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) DR.ÖĞR.ÜYESİ ARZU GÜRDAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu ders, görselişitsel medya yapım sürecinin temel basamaklarını, güncel cihaz ve yöntemler kullanılarak teorik ve uygulamalı olarak işlenmesini kapsar. Proje çalışmaları ve öğrencilerin derste aldıkları teorik ve pratik bilgilerin stüdyo ve yazılımlar kullanılarak görsel ürünlere dönüştürülmesi, dersin somut çıktılarını oluşturur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, görselişitsel medya yapım sürecinin temel basamaklarını, güncel cihaz ve yöntemler kullanılarak teorik ve uygulamalı olarak işlenmesini kapsar. Proje çalışmaları ve öğrencilerin derste aldıkları teorik ve pratik bilgilerin stüdyo ve yazılımlar kullanılarak görsel ürünlere dönüştürülmesi, dersin somut çıktılarını oluşturur.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders, görselişitsel medya yapım sürecinin temel basamaklarını, güncel cihaz ve yöntemler kullanılarak teorik ve uygulamalı olarak işlenmesini kapsar. Proje çalışmaları ve öğrencilerin derste aldıkları teorik ve pratik bilgilerin stüdyo ve yazılımlar kullanılarak görsel ürünlere dönüştürülmesi, dersin somut çıktılarını oluşturur.
Dersin Amacı Öğrencileri görsel işitsel medya yapım sürecinin basamaklarıyla tanıştırarak hareketli görüntü ile ses kaydetmenin ve dijital kurgunun ilkelerine giriş yapmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Derse giriş
2 Prodüksiyon aşamaları: Fikir, hedef kitle, plan, prodüksiyon ve postprodüksiyon, dağıtım/yayın.
3 Durağan fotoğraflama teknikleri: SLR’nin çalışma prensibi. Diyafram, Lens, Enstantane, Alan derinliği, Kontrast, Çözünürlük.
4 Durağan fotoğraflama teknikleri: Kompozisyon ve çerçeveleme, planlar.
5 Işıklandırma: Temel aydınlatma teknikleri, ışık sıcaklıkları, reflektörle çalışmak.
6 Videoya giriş. Video kameranın kurulumu, çalışma prensibi, kayıt formatları, kamera hareketleri.
7 Ara Sınav
8 Video: Dijital iş akışı, mobil cihazlar, internet yayıncılığına giriş.
9 Storyboard hazırlama teknikleri
10 TV Programlarından örneklerin analiz edilmesi: ışıklandırma, çekim açıları, kurgu geçişleri, çerçeveleme.
11 Sesin içerikteki yeri. Ses kayıt teknikleri, formatlar, mikrofonlar ve kayıt cihazları.
12 Dijital kurguya giriş. Kurgu teorisi ve türleri. Farklı film ve programlardan örneklerin izlenerek geçişlerin takip edilmesi.
13 Bireysel projelerin kurgu aşaması. Kurgu programı kullanımı. Stüdyo uygulaması.
14 Fİnal Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 4
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 4
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 4
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 4
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 4
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 4
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 4
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 4
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 5
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 4
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 5
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 5
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 5
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 5
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 5
16 5
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 6 30
Ödevler 4 7 28
Sunum 3 4 12
Proje 4 7 28
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 3 5 15
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 155    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)