Ders Adı İletişim Kuramları I
Ders Kodu GZT-303
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı İletişim alanındaki temel kuramları ve kuramcıları incelemek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kuram, model, paradigma kavramları.İletişim çalışmalarında iletişim alanına egemen olan farklı iki paradigmanın (geleneksel ve eleştirel yaklaşım) iletişimin bir disiplin olma ve kimlik bulma mücadelesindeki rolleri.
2 Geleneksel yaklaşımın genel özellikleri. Medya etki araştırmaların tarihsel gelişimi.
3 Geleneksel yaklaşım içerisinde temeli atan yaklaşımlar.
4 Geleneksel yaklaşım içerisinde ilk saha araştırmaları ve İki Aşamalı Akış Modeli.
5 Deneye dayalı olarak geliştirilen psikolojik kuramlar.
6 İletişime Sosyolojik Yaklaşım.
7 Ara Sınav
8 Yeniliklerin ve haberin yayılmasına yönelik geliştirilen yaklaşımlar.
9 Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı. De-Fleur ve Ball-Rokeach'ın Medya Bağımlılık Modeli.
10 Kültürel Göstergeler ve Ekme Kuramı.
11 Gündem Belirleme Yaklaşımı.
12 Gündem Belirleme Yaklaşımı. Suskunluk Sarmalı Modeli
13 Bilgi Açığı Modeli ve Teknolojik belirlenimcilik çerçevesinde Innis ve McLuhan'ın görüşleri.
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)