Ders Adı İletişim Kuramları II
Ders Kodu GZT-304
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı İletişim Kuramları II dersi medya ve iletişim çalışmaları alanında geliştirilen kuram ve yaklaşımları genel sosyal teoriyle ilişkisi içinde ele almaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş ve ders tanıtımı
2 Frankfurt Okulu I (Theodor W. Adorno ve Max Horkheimer)
3 Frankfurt Okulu II (Herbert Marcuse ve Walter Benjamin)
4 Frankfurt Okulu III (Leo Lowenthal ve Jürgen Habermas)
5 Ekonomi Politik Yaklaşım I (İngiltere: Peter Golding, Graham Murdock, Nicholas Garnham)
6 Ekonomi Politik Yaklaşım II (Kuzey Amerika: Robert McChesney, Vincent Mosco, Dan Schiller)
7 Ara Sınav
8 Göstergebilim (Roland Barthes, Umberto Eco)
9 Kültürel Çalışmalar I (Kodlama kodaçım modeli, Stuart Hall)
10 Kültürel Çalışmalar II (İzleyici Araştırmaları, David Morley ve John Fiske)
11 Feminist medya çalışmaları-I (liberal, sosyalist ve radikal feminizmin medya yaklaşımları)
12 Feminist medya çalışmaları-II (Angela McRobbie, Ien Ang, Janice Radway, Laura Mulvey)
13 Yeni medyayı ve postmodernizm-medya ilişkisini konu alan yaklaşımlar(Jean Baudrillard)
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 1 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)