Ders Adı Türkiye'nin Toplumsal ve Siyasal Yapısı
Ders Kodu GZT-305
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin içinde yaşadığı toplumun özellikleri ve toplumsal yapının işleyişini öğrenmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş, ders hakkında genel bilgilendirme, içerik ve dersle ilgili olarak takip edilecek kitaplar
2 Toplum, toplumsal yapı: Toplumsal Değişim ile ilgili kuram ve yaklaşımlar
3 Cumhuriyet için anahtar: Osmanlı toplum yapısı
4 Türkiye Cumhuriyeti: tamamlanmamış proje modernlik: gelişim, değişim ve dönüşüm
5 Toplumda siyaset ve siyaset araçları meşruiyet ve siyasal değişim ve dönüşümler
6 Üretim- tüketim süreci ve pazar maişetten hayat tarzına hayat tarzından life stile
7 Ara Sınav
8 Toplum için bireyin eğitimi: mahalle mektebi ve medreselerden, küresel sisteme
9 Gelenekselden tek ebeveyne: ailenin dönüşümü
10 Din: toplumsal meşruiyetten bireysel özgürlüğe, her şey onun için mi?
11 Demografi, etnisite: nereden nereye
12 Kimlikler: Biz aslında kimiz?
13 Kültür: halk, pop, elit: tabakalaşmanın yansımaları
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 1 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)