Ders Adı Haber Sosyolojisi
Ders Kodu GZT-306
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Dersin amacı, haber medyasını toplumsal bağlamı içinde ele alarak, günümüz haber üretim süreçlerini tartışmaya açmaktır. Bu tartışma çerçevesinde öğrencilere haber üretimi, haber metinleri ve haberin alımlanması konularında yapılmış önemli çalışmaları ve yaklaşımları tanıtılması hedeflenmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersi ve İşleniş İlkelerini Tanıtma ve Öğrenci Beklentilerini Dinleme
2 Liberal basın anlayışının öncülleri olan kuramların anlatılması ve tartışılması.
3 Siyaset ve haber medyası arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi.
4 Haber Üretiminin Sosyolojisi: Haber sosyolojisi alanında ortaya çıkan belli başlı kuramlara genel bir bakış.
5 Haber, Hakikat ve Gerçeklik
6 Haber ve temsil sorununun tartışılması
7 Ara Sınav
8 Haber metinlerine eleştirel bir bakış geliştirme amacı ile dil ve ideoloji konularının tartışmaya açılması
9 Haber metinlerinde egemen söylemlerin inşası sürecinin örneklerle tartışılması.
10 Haberde Yapısal Yanlılık Sorunu ve Haberde Dil ve Söylem
11 Haberin okunması, anlamlandırılması ve bilişsel anımsama süreçlerinde yapılan araştırmaların anlatılması
12 Örnek Haber Çözümlemesi
13 Örnek Haber Çözümlemesi
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 1 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)