Ders Adı Estetik
Ders Kodu GZT-307
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Güzel kavramının sanat ve felsefe alanında geçirdiği evrimi, konuya ilişkin yargı üreten düşünürler eşliğinde kat etmek; Estetiğe ve sanatın temel kavramlarına ilişkin temel bilgileri edindirmek ve değerlendirme yapabilmeyi sağlamak ve Anadolu estetiğinin bir görünümü olan minyatür kurgusunu estetik bir yönelim olarak tartışmaya açmak dersin amacıdır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş. Dersin kapsamını ve güzergahını açıklayarak öğrencilerin tercih ve istemleri doğrultusunda ayrıntıları düzenlemek. Sanat kavramlarını ve sanatta güzel olan üzerine tartışmak. Bellibaşlı estetik yaklaşımlar hakkında bilgi vermek.
2 Estetiğin alanı. Yaşam ile estetik arsındaki ilişki. Sanat ve felsefenin kesişim noktası olarak estetik.Estetiğin iç yasaları.
3 Estetiğe yön veren temel eğilimler. Sanatı kat eden estetik kategoriler. Mimesis, fantezi, oyun, simge ve toplumsal etkinlik olarak estetik.
4 Estetik düşünceyi oluşturmada haz ve toplumsal yarar. Sanat eserinin oluşumunda ortaya çıkan etik, politik ve bilimsel gibi kategorilerin estetikle olan ilişkisi. Sanatta ve yaşamda gerçek, gerçeklik ve kurgu.
5 Güzelin özü ve sanatta güzel. Estetiğin temel kategorisi olarak imge. Sanatçı, yapıt ve alılmayıcı hattında estetik kodlama. Kurmaca, çokanlamlılık, özgünlük, yenilik, organik bütünlük
6 Antik Yunan düşüncesinde estetik. Platon ve Aristo’nun sanata bakışları ve güzel.
7 Ara Sınav
8 Frankfurt Okulunun estetiğe yaklaşımı. Benjamin ve Adorno’nun sanata yaklaşımı. Flanör kavramının ortaya çıkışı.
9 Alılmayıcı merkezli estetik yaklaşımlar: Brecht ve Eco.
10 Kant’ın estetiğe katkıları. Freud’un sağladığı açılımlar.
11 Sanatta aşırılığın temsilcileri olarak Nietzche ve Hiedegger.
12 Oynayan insan ve oyun kuramıyla estetiğin ilişkisi.Oyun kavramını estetize eden düşünür: Huidzinga.
13 Estetiğin sinema alanında yankı ve yansıları: Sinema ve estetik.
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 1 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)