Ders Adı Türkiye Ekonomisi
Ders Kodu GZT-309
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Türkiye ekonomisi için sermaye birikiminin genel niteliklerini ve dinamiklerini ve iktisat politikası hedeflerini Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren tarihsel bir süreç içinde değerlendirmek ve Türkiye\'nin temel iktisadi sorunlarına teşhis ve çözümlere ilişkin yaklaşımlar sunmaktır
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Türkiye ekonomisinde sermaye birikimi analizi için yöntem ve temel iktisadi kavramlar
2 Son dönem Osmanlı ekonomik yapısı, Osmanlıdan devralınan miras, savaş yılları ve ulusal burjuvazi oluşturma çabaları: 1908–1922
3 İzmir İktisat Kongresi ve açık (liberal) ekonomi koşullarında kuruluş ve yeniden yapılanma yılları:1923–1929
4 Devletçilik, korumacılık, Birinci ve İkinci Beş Yıllık Sanayi Planları ve II. Paylaşım savaşı: 1930–1945
5 Savaş sonrası yıllar: 1946–1950; Devletçiliğin çözülmesi, toplumsal dönüşümün hız kazanması, uluslararası İşbölümünde yeni konum ve dünya ekonomisiyle yeniden eklemlenme: 1946–1960
6 Planlı kalkınmanın dayanakları: I. II. III. IV. Beş Yıllık Kalkınma planları ve dışa bağımlı genişleme: 1960–1980
7 Ara Sınav
8 İthal ikameci sanayileşme modeli, yarattığı tıkanma ve kriz: 1978–1979, Ödev
9 24 Ocak 1980 Kararları, ekonomide köklü bir yapısal dönüşüm, üretimde ve dış ticarette serbestleşme ve ihracata dayalı sanayileşme modeli: 1980- 1989
10 Tam finansal serbestleşme, 32 Sayılı Karar ve spekülatif sermayeye dayalı yapay bir büyüme dönemi: 1990–1993
11 5 Nisan Kararları ve Kriz-yapay büyüme-istikrarsızlık-kriz: 1994–2001 dönemi
12 2001 Şubat krizi ve güçlü ekonomiye geçiş programı: 2002–2007
13 Türkiye ekonomisinin temel makroekonomik göstergeleri ve sektörler açısından değerlendirilmesi
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 1 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)