Ders Adı Türkiye'de Köşe Yazarlığı
Ders Kodu GZT-310
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Seyfi KILIÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin temel amacı, öğrencilerin köşe yazılarını analiz edebilmelerini sağlamak ve köşe yazısı yazabilme yetilerini geliştirmektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini; köşe yazısında konu seçimi, köşe yazısının yapısı ve türleri, köşe yazısında üslup ve içerik, yorumun kişiselleşmesi, yanıltıcı ifadeler, köşe yazarının kişiliği, okur eğilimleri ve ulusal/dünya basınından örnekler oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin temel amacı, öğrencilerin köşe yazılarını analiz edebilmelerini sağlamak ve köşe yazısı yazabilme yetilerini geliştirmektir.
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, öğrencilerin köşe yazılarını analiz edebilmelerini sağlamak ve köşe yazısı yazabilme yetilerini geliştirmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Türkiye’de Köşe Yazarlığı
  Ön Hazırlık: Okuma
2 Köşe Yazarlığının Tarihsel Gelişimi
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Osmanlı’dan Cumhuriyet Dönemine Başyazar-Gazete Sahipliği İlişkisi
  Ön Hazırlık: Okuma
4 Köşe Yazılarının Dilindeki Değişim
  Ön Hazırlık: Okuma
5 Medyada Ticarileşmenin Köşe Yazarlığı Olgusuna Etkisi
  Ön Hazırlık: Okuma
6 Osmanlı Döneminde Köşe Yazarları Arasındaki Kalem Kavgaları
  Ön Hazırlık: Okuma
7 Cumhuriyet’in İlk Yıllarından Çok Partili Hayata Geçene Kadarki Dönemde Köşe Yazarlığı (1923 – 1946)
8 1946’dan 27 Mayıs 1960’a Kadar Olan Dönemde Köşe Yazarlığı
9 27 Mayıs 1960’tan 12 Eylül 1980’e Kadar Olan Dönemde Köşe Yazarlığı
  Ön Hazırlık: Okuma
10 1980 Sonrası Dönemde Köşe Yazarlığı
  Ön Hazırlık: Okuma
11 1980 Sonrası Dönemde Köşe Yazarlarının İşlevindeki ve Köşe Yazılarının İçeriğindeki Dönüşüm
  Ön Hazırlık: Okuma
12 1980 – 2002 Yılları Arasında Köşe Yazarlığı
  Ön Hazırlık: Okuma
13 28 Şubat Asker – Basın – Siyaset İlişkileri ve Köşe Yazarlığı
  Ön Hazırlık: Okuma
14 2002'den Günümüze Köşe Yazarlığı
  Ön Hazırlık: Okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 2
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 1
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 2
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 2
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 2
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olur. 2
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 2
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 1
9 Medya ve iletişim sektörünün yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 4
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 4
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 1
12 Bir haber sürecini tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 2
13 Medya ve iletişim alanında etkili iletişim ve sunum becerilerine sahip olur. 4
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 1
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 3 6 18
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 101    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Emin Karaca, Türk Basınında Kalem Kavgaları, Gendaş Yayınları, 1994.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)