Ders Adı Reklamcılık
Ders Kodu GZT-311
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi alan öğrenci: 1. Reklamı kavramsal olarak ele alır ve önemini kavrar 2. Reklamın tarihsel gelişimi hakkında bilgilenir 3. Reklamın diğer disiplinlerle ilişkisini ele alır, 4. Reklam ortamlarını ve önemini kavrar 5. Reklamın işleyiş süreciyle ilgili bilgilenir 6. Reklam kampanya süreçleri hakkında bilgilenir 7. Reklam ve Tüketici Davranışlarıyla ilgili geniş bir bakış açısına sahip olur
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Reklamcılık dersinde genel olarak kavramsal olarak reklam, reklam tarihçesi, reklamın değer disiplinlerle ilişkisi, reklam ortamları, reklam kampanyası, reklam süreçleri, reklam ve tüketici davranışları konuları ele alınır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Reklamcılık dersinin hedefleri aşağıdaki gibidir: 1. Reklamı kavramsal olarak ele almak ve önemini kavramak 2. Reklamın tarihsel gelişimi hakkında bilgi sağlamak 3. Reklamın diğer disiplinlerle ilişkisini ele almak, 4. Reklam ortamlarını ve önemini kavramak 5. Reklamın işleyiş süreciyle ilgili bilgi vermek 6. Reklam kampanya süreçleri hakkında bilgi vermek 7. Reklam ve Tüketici Davranışlarıyla ilgili geniş bir bakış sağlamak
Dersin Amacı Dersin Amacı Dersin temel amacı, iletişim fakültesi öğrencilerinin reklam kavramının kapsam ve içeriğini ve reklamcılığın temel çalışma alanlarını öğrenmelerini sağlamaktır
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kavramsal olarak reklam
2 Reklam ve Diğer Disiplinler
3 Reklam ve Diğer Disiplinler
4 Reklam Ortamları
5 Reklam Ortamları
6 Reklam İşleyiş Süreci
7 Reklam Kampanyası Planlama Süreci
8 Ara Sınav
9 Reklam ve Tüketici Davranışı İlişkisi
10 Reklam Ajansları
11 Reklam ve Tüketim Kültürü
12 Reklam ve Geleneksel Medya
13 Reklam ve Dijital Medya
14 Reklam ve Etik
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 2
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 1
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 5
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 3
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 1
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 1
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 3
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 4
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 3
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 3
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 3
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 1
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 1
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 2
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 16 32
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ders notu verilmeyecek. Yalnızca derk kaynakları önerilecek
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)