Ders Adı İleri Fotoğrafçılık Teknikleri
Ders Kodu GZT-315
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Öğrenciler ileri fotoğrafçılık teknikleri gereği özgün ve yaratıcı görseller üretebileceklerdir. Öğrenciler düşüncelerinin iletişimine yönelik fotoğrafik görsel üretme tekniklerini etkin bir şekilde seçebilecek ve uygulayabileceklerdir. Öğrenciler gerek stüdyo ortamında gerekse dışarıda fotoğraf malzemelerini etkin bir şekilde kullanabilecektir. Öğrenciler diğer mecralarda olabileceği gibi mülti medya ortamında da ileri fotoğrafik becerilerini uygulayabileceklerdir. Öğrenciler kendilerinden emin bir şekilde interaktif bir ortamda dijital fotoğraflarını sunabilecek ya da kürasyonunu yapabileceklerdir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İleri Fotoğrafçılık, Temel Fotoğrafçılık dersinden sonra daha gelişmiş teknik becerilerle sahip olmaya yönelik bir derstir. Fotoğraf düzenleme yazılımı konusunda da bilgi ve becerilerin gelişmesi üzerine kurulu olan bu ders çekim ve çekim sonrası düzeltileri de içerir. Renk, ton ve kontrast ayarı gibi ayarların yanında filtreleme ve efekt teknikleri de öğretilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Teorik bilgilerin verildiği temel fotoğraçılık dersindeki kazanılan verilerin uygulamaya dönüştürülerek öğrencilere pratik kazandırılmasını sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Fotoğraf nasıl oluşur?
2 Fotoğraf Çekim Teknikleri
3 Fotoğrafı etkileyen çevresel faktörler
4 Mikro çekim teknikleri
5 Tripot kullanımı
6 Doğal ışık kullanımı
7 Ara Sınav
8 Orta ve büyük format fotoğraf teknikleri
9 Yakın çekim fotoğraf
10 Flaş kullanımı
11 Çekim modları
12 Fotoğraf ölçekleri
13 Iso/WB Ayarları
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 0
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 1 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 7 35
Ödevler 5 4 20
Sunum 4 5 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 117    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)