Ders Adı İletişim Sosyolojisi
Ders Kodu GZT-319
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi alan öğrenci: 1. İletişim sosyolojisinin temel kavramlarını anlar 2. Günümüz medya ve medya yapılanmalarını bilir 3. Medyayı toplumsal işlevi bağlamında öğrenir 4. Medya olgusunu küreselleşme bağlamında tartışabilir 5. Medya ve tüketim kültürü ilişkisini değerlendirebilir 6. Medya bağlamında yapılan güncel tartışmaları bilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İletişimin niteliği, iletişim ve toplum, sosyolojik modeller, kitle İletişimin niteliği, kitle iletişim ve kamuoyu, kitle iletişimi üzerine kuramlar, kitle iletişimi ve kültür, Kitle iletişim ve küreselleşme, medya ve İdeoloji, medya ve demokrasi, medya ve etik, medya ve reklam.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin hedefleri aşağıda sıralanmıştır: 1. İletişim sosyolojisinin temel kavramlarını anlamak 2. Günümüz medya ve medya yapılanmalarını ele almak 3. Medyayı toplumsal işlevi bağlamında ele almak 4. Medya olgusunu küreselleşme bağlamında tartışmak 5. Medya ve tüketim kültürü ilişkisini incelemek 6. Medya bağlamında yapılan güncel tartışmaları değerlendirmek.
Dersin Amacı İletişim sosyolojisinin temel kavram, olgu ve olayları hakkında bilgi sahibi olmak, İletişim ile ilgili sosyolojik teorileri anlamak, Medya uygulamalarını yorumlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İletişimin niteliği
2 İletişim ve toplum
3 Sosyolojik iletişim modelleri
4 Kitle İletişimin niteliği
5 Kitle iletişim ve Kamuoyu
6 Kitle iletişim kuramları
7 Kitle iletişimi ve kültür
8 Ara Sınav
9 Kitle iletişim ve küreselleşme
10 Medya ve İdeoloji
11 Medya ve demokrasi
12 Medya ve etik
13 Medya ve Reklam
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 3
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 1
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 5
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 4
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 1
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 1
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 3
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 5
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 5
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 4
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 3
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 1
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 2
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 1
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 5
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 20 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Önerilen ders kaynakları dışında ders notu verilmemektedir.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)