Ders Adı Uygulamalı Gazetecilik
Ders Kodu GZT-401
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 8
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Gazeteciliğin çeşitli alanlarına ilişkin birçok ders alan ve son sınıfa gelen öğrencilerin, bu birikimlerini gerçek bir gazete üretme deneyimi ile pekiştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu uygulama sırasında önceki derslerde yeterince oturtamadıkları konuların tekrarının yapılması ve öğrencilerin gazetecilik pratiğine tam olarak hazır hale getirilmesi temel amaçtır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin amaç ve yöntemi hakkında bilgi verme
2 Öğrencilerin 16 sayfalık bir gazete çıkarmak üzere en çok 20 kişilik gruplar oluşturması ve işbölümünün yapılması
3 Çıkarılacak olan gazetenin özellikleri ve temel yaklaşımları hakkında bilgi verilmesi
4 Söyleşi, şehir, üniversite, medya, sağlık, teknoloji, araştırma inceleme, kültür sanat, sinema, müzik, spor, gezi gibi farklı sayfalara ilişkin yaklaşımların hatırlatılması ve varsa eksiklerin giderilmesi
5 Haber toplama, yazma, röportaj teknikleri, redaksiyon, editasyon ve tasarım bilgilerinin denetlenmesi, olası eksiklere ilişkin konuların yeniden anlatılması.
6 Vize gazetesi için getirilen haberlerin kontrolü ve hatalar üzerinden konu tekrarı.
7 Vize Haftası
8 Üslup ve akıcı yazma konusunda tekrarlar.
9 Dilin doğru ve gazete imlasına uygun kullanımına ilişkin hatırlatmalar.
10 Editasyon ve redaksiyon sırasında kaçınılması gereken şablonlar, kelimeler, deyimler vs. hakkında uyarılar.
11 Yapılan gazete tasarımlarının değerlendirilmesi ve eksikleri konusunda yeniden bilgi aktarılması
12 Haberlere başlık atarken ve başlıkları sayfa düzeni için değiştirirken dikkat edilecek kuralların anlatılması.
13 Haberlerdeki örnekler üzerinden basın etiğine ilişkin konuların tekrarlanması.
14 final
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 1 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)