Ders Adı Uygulamalı Gazetecilik
Ders Kodu GZT-401
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 8
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Gazeteciliğin çeşitli alanlarına ilişkin birçok ders alan ve son sınıfa gelen öğrencilerin, bu birikimlerini gerçek bir gazete üretme deneyimi ile pekiştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu uygulama sırasında önceki derslerde yeterince oturtamadıkları konuların tekrarının yapılması ve öğrencilerin gazetecilik pratiğine tam olarak hazır hale getirilmesi temel amaçtır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin amaç ve yöntemi hakkında bilgi verme
2 Öğrencilerin 16 sayfalık bir gazete çıkarmak üzere en çok 20 kişilik gruplar oluşturması ve işbölümünün yapılması
3 Çıkarılacak olan gazetenin özellikleri ve temel yaklaşımları hakkında bilgi verilmesi
4 Söyleşi, şehir, üniversite, medya, sağlık, teknoloji, araştırma inceleme, kültür sanat, sinema, müzik, spor, gezi gibi farklı sayfalara ilişkin yaklaşımların hatırlatılması ve varsa eksiklerin giderilmesi
5 Haber toplama, yazma, röportaj teknikleri, redaksiyon, editasyon ve tasarım bilgilerinin denetlenmesi, olası eksiklere ilişkin konuların yeniden anlatılması.
6 Vize gazetesi için getirilen haberlerin kontrolü ve hatalar üzerinden konu tekrarı.
7 Vize Haftası
8 Üslup ve akıcı yazma konusunda tekrarlar.
9 Dilin doğru ve gazete imlasına uygun kullanımına ilişkin hatırlatmalar.
10 Editasyon ve redaksiyon sırasında kaçınılması gereken şablonlar, kelimeler, deyimler vs. hakkında uyarılar.
11 Yapılan gazete tasarımlarının değerlendirilmesi ve eksikleri konusunda yeniden bilgi aktarılması
12 Haberlere başlık atarken ve başlıkları sayfa düzeni için değiştirirken dikkat edilecek kuralların anlatılması.
13 Haberlerdeki örnekler üzerinden basın etiğine ilişkin konuların tekrarlanması.
14 final
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 0
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 1 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)