Ders Adı İletişimin Ekonomi Politiği
Ders Kodu GZT-403
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Dersin Özet İçeriği Ekonomi politik en yalın halinde maddi ve düşünsel kaynakların üretim ve bölüşülmesinin incelenmesidir. Bu bağlamda medya ekonomisinin amacı medyanın kapitalist toplumlarda yerine getirdiği ekonomik ve sembolik işlevlerini üretim ve bölüşüm ilişkileri çerçevesinde analiz etmektir. Öncelikle kapitalist toplumlarda medyanın yeri ve işleyişine ilişkin liberal ve Marksist yaklaşımların temel anlayışlarını incelenmekte ve böylece farklı yaklaşımlar bağlamında medyayı ekonomik açıdan nasıl analiz edeceklerini öğretmektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Dersin Amacı Ekonomi politik konusundaki temel kuram ve yaklaşımları öğrenerek bir ekonomik ve politik bir kurum olarak medyayı analiz edebilmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ekonomi ve Ekonomi Politik Nedir?
2 İlk ve Orta çağlarda ekonomik düşüncenin gelişimi
3 Merkantilizm
4 Fizyokrasi
5 Liberal Ekonomi Anlayışı
6 A. Smith, Malthus, Ricardo
7 Vize sınavı
8 Liberal ve Eleştirel Paradigmanın Toplum anlayışı
9 Medyanın Endüstriyel Yapısı, İçerik ve İzleyiciye Liberal Yaklaşım
10 Medya Alanındaki Teknolojik Gelişmeler
11 Medya İçeriklerinin Uluslararası Ticareti
12 Endüstriyel Yapı ve Profesyonel İdeoloji
13 İçeriği Biçimlendiren Ekonomik Dinamikler
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)