Ders Adı Uluslararası İletişim
Ders Kodu GZT-406
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Ders, teknolojik belirlenimcilik kuramından hareketle, yeni iletişim politikalarının kapitalist küreselleşme sürecinin ortaya koyduğu dinamiklerle birlikte genel bir değerlendirmesini yapmayı amaçlar.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Uluslararası iletişim düzeninin genel dinamikleri ve yeni iletişim teknolojilerinin bazı temel özellikleri
2 Uydu yayıncılığı ve toplumsal, kültürel, siyasal sonuçları, Türkiye’nin uydu yayıncılığı alanındaki serüveni
3 Uydu yayıncılığıyla ilgili oluşturulmuş bazı uluslararası örgütlenmeler ve belgeler
4 Enformasyon toplumu paradigması, görüşler, eleştiriler ve Türkiye’nin konumu
5 UNESCO bünyesinde yapılan serbest küresel enformasyon akışı ve yeni uluslararası enformasyon ve iletişim düzeni (NWICO) tartışmaları ve MacBride Raporu’nun değerlendirilişi
6 Kapitalist küreselleşme sürecinde ortaya atılan modernleşme, kültürel emperyalizm, medya emperyalizmi, küresel çoğulculuk, bağımlılık, vb. tezlerin tartışılması
7 Ara Sınav
8 Modernleşme, kültürel emperyalizm, medya emperyalizmi, kültürel çoğulculuk ve bağımlılık tezlerinin eleştirisi
9 Uluslararası haber ajanslarının işlevleri, toplumsal, kültürel ve siyasal etki ve sonuçları
10 Uluslararası iletişim endüstrisinin genel iktisadi, siyasi ve içerik yapısının yöndeşme (convergence), ıraksama (divergence) ve marketizasyon, vb. kavramlar çerçevesinde çözümlenmesi
11 Hacker etiği, Hacktivizm ve alter-küreselleşme hareketleri bağlamında küresel kapitalist iletişim düzenine karşı ortaya çıkan küresel alternatif arayışlar
12 Michael Hardt ve Antonio Negri’nin “İmparatorluk” ve “çokluk” kavramlarının uluslararası iletişim düzeni açısından değerlendirilişi
13 Uluslararası iletişim bağlamında geliştirilen serbestleştirme (deregülasyon) politikaları ve Türkiye’nin konumu
14 Final sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 0
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)