Ders Adı Medya Politikaları
Ders Kodu GZT-407
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Bu derste ekonomi politik bir yaklaşım bağlamında medyanın hem endüstri, hem de ürün/içerik olarak nasıl düzenlendiği sorusu irdelenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin medyada politika yapım süreçlerinin genel işleyişi konusunda eleştirel bir bakış açısı kazanmaları ve tarihsel örnekler yoluyla da belirli bir bilgi dağarcığına sahip olmaları amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin Genel Tanıtımı, Haftalık Ders Planın Açıklanması ve Medya Politikalarının Özgül Kapsamı
2 Ekonomi Politik Düşüncenin Gelişimi; Eleştirel Ekonomi Politik ve Medya Politikaları
3 Medya Endüstrisinin ve Medyanın Ürettiği Metaların Özgül Yanları
4 1800’lerden Günümüze Medyanın Endüstrileşme Süreci ve Politikalar
5 Medya Sektöründe Mülkiyet ve Kontrol Örüntüleri I
6 Medya Sektöründe Mülkiyet ve Kontrol Örüntüleri II
7 Vize Sınavı
8 1970lerin Krizi, Neoliberal Ekonomi Politikaları ve Medya
9 İleri Kapitalist Ülkelerde Medya Endüstrileri; Küresel Medya Şebekesi: 6 Büyük Şirket
10 Medya Sektöründe Yöndeşmelerin Medya Politikaları Üzerindeki Etkileri
11 Yatay-Dikey-Çapraz-Süper-Çapraz Bütünleşme Stratejileri
12 Latin Amerika da, Doğu Avrupa da, Afrika Kıtası nda Medya Politikaları
13 Medya Endüstrisinde Genel Eğilimler ve Gelecek Tasarımları: Türkiye İçin Başlangıç
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)