Ders Adı Fikri Haklar
Ders Kodu GZT-408
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Fikri ve sınai mülkiyet hakları hakkında detaylı bir bilginin sahip olunmasını sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Fikri mülkiyet hukukunun esasları, Fikri mülkiyet haklarının çeşitleri, nitelikleri.
2 Fikri mülkiyet hukukunun hukuk sistemindeki yeri, diğer hukuk dalları ile olan ilişkisi.
3 Fikir ve sanat eserleri kavramı. Tanımı ve unsurları
4 Eser kavramı, eser çeşitleri, eserin korunması.
5 Eser sahibi ve eserden doğan haklar, hakkın sınırları.
6 Eser dışındaki koruma konuları, koruma süresi.
7 Vize Sınavı
8 Markalar, marka çeşitleri, marka olarak tescil edilebilecek işaretler.
9 Marka tescil işlemleri, tescilin sağladığı haklar ve sınırları, markanın sona ermesi, markaya tecavüz.
10 Patentler, patent çeşitleri, patentin konusu, patentin tescili için gerekli şartlar.
11 Patentle ilgili hukuki işlemler, patentten doğan hakkın sona ermesi, patentten doğan hakka tecavüz.
12 Faydalı modeller, faydalı modelin korunması, korumanın kapsamı.
13 Tasarımlar, çeşitleri, tescil edilebilirlik şartları, hak sahipliği, tescilin sağladığı haklar.
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)