Ders Adı Uluslararası Hukuk
Ders Kodu GZT-414
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı SAN HAKLARININ ULUSLARARASI KORUNMASINI SAĞLAMAK İÇİN EVRENSEL VE BÖLGESEL TEMELLİ BELGELER VE UYGULAMALAR HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İNSAN HAKLARI VE EGEMENLİK
2 İNSAN HAKLARI VE BİREYİN ULUSLARARASI HUKUK SUJELİĞİ SORUNU
3 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANDLAŞMASI VE İNSAN HAKLARI
4 İNSAN HAKLARI BİLDİRİSİ, İKİZ SÖZLEŞMELER
5 EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR SÖZLEŞMESİ, DİĞER BM SÖZLEŞMELERİ
6 SÖZLEŞME DIŞI USULLER, BARIŞIN TEHDİDİ OLARAK İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VE İNSANİ MÜDAHALE
7 Vize Sınavı
8 AVRUPA KONSEYİ VE İNSAN HAKLARI, KONSEYİN AMACI, ORGANLARI
9 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ
10 AVRUPA SOSYAL ŞARTI, AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI VE İNSAN HAKLARI
11 AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI , AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR ŞARTI, AMERİKAN DEVLETLERİ ÖRGÜTÜ VE İNSAN HAKLARI, AFRİKA BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ VE İNSAN HAKLARI
12 ESKİ DENETİM MEKANİZMASI
13 YENİ DENETİM MEKANİZMASI
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 0
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)