Ders Adı Hak Odaklı Habercilik
Ders Kodu GZT-418
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Katılımcı Demokratik Medya Modeli, İnsan Hakları ve Medya,Medyada Çocuk Hakları İhlalleri, Medyada Nefret Suçu ve Nefret Söylemi, Medyada Kadınlara Yönelik Ayrımcılık ve Kadın Temsilleri Hak haberciliği ve etik ihlaller ve medyada yer alan haber analizleri bu dersin içeriğini oluşturan konulara örnektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin ana akım medyada seslerini duyuramayanların sesi olma iddiasındaki alternatif medyaların olanaklarını tanıması ve en çok alternatif medyada kendine yer bulabilen cinsiyet, ırk, kültürel ve dini farklılıklara saygılı hak haberciliğinin gerekliliklerini benimsemesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Katılımcı Demokratik Medya Modeli
2 Alternatif – Radikal Medya Kavramları
3 Anaakım – Alternatif Medya Karşıtlığı
4 Sivil Toplumun Gelişimi ve Medyanın Rolü
5 İnsan Hakları ve Medya
6 Hak Haberciliğinin gerekçekleri
7 Vize Sınavı
8 Hak haberciliği neden ve nasıl?
9 Hak haberciliği ve etik ihlaller
10 hak haberciliği ve haberde kültürel çeşitlilik
11 Medyada Çocuk Hakları İhlalleri
12 Medyada Nefret Suçu ve Nefret Söylemi
13 Medyada Kadınlara Yönelik Ayrımcılık ve Kadın Temsilleri
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)