Ders Adı Alternatif Medya
Ders Kodu GZT-420
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Ders, ticari pazar mantığının gereklerine göre işleyen küresel enformasyon birikim düzenine karşı, okuyucuya yeni bir bakış açısı ve alternatif düşünce birikimi kazandırmayı amaçlar.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Eleştirel Düşünce Kavramı ve Eleştirel Medya Kuramı
2 Innıs, McLuhan, Frankfurt Okulu, Bourdieu, Baudrillard, Habermas ve diğer kuramcı ve düşünürlerin eleştirel medya analizleri
3 Alternatif / Sivil Toplum Medya Arayışını Ortaya Çıkaran Tarihsel Nedenler ve Koşullar
4 Egemen Medyatik Düzen, Küresel / Neoliberal İdeolojiye Bağlı Sorunlu Enformasyon Düzeni ve Sivil Toplumsal Duyarlık
5 Yaygın / Egemen Medyaya karşı Eleştirel Açılımlar
6 Yerel Gazetecilik, Yurttaş Gazeteciliği, Kamu Hizmeti Yayıncılık Örnekleri ve Sivil Toplum Medyaları
7 Vize Sınavı
8 Liberal Medya Sisteminde Alternatif Arayışlar
9 Alternatif Medya- Sivil Toplum İlişkisi ve Dünyadan Sivil Toplum Medya Örnekleri
10 Alternatif Medya-Kamusal Alan-Sivil Toplum İlişkileri
11 Alternatif Bir Medya Örneği Olarak Internet
12 Alternatif Bir Medya Örneği Olarak Gazete ve Televizyon
13 Alternatif Bir Medya Örneği Olarak Radyo
14 Final sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)