Ders Adı Sosyal Medya
Ders Kodu GZT-803
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler sosyal medya ortamlarının ortaya çıkışı ve gelişimine ilişkin teknolojik altyapı hakkında bilgi sahibi olmaları, Bu ortamların özelliklerinin ve nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olmaları, Ortamların hangi özelliklerinin ne tür amaçlar için kullanıma uygun olduğunun değerlendirilmesi, Bu ortamlarda yürütülen çeşitli tanıtım, reklam gibi etkinliklerin nasıl yürütüldüğü hakkında bilgi sahibi olmaları, Bu ortamlarda kullanılan pazarlama, reklam, tanıtım vb teknikler hakkında bilgi sahibi olmaları, Sosyal medya ortamları ve vatandaş gazeteciliği hk bilgi sahibi olmaları, Ortamların gazetecilik ve habercilik konusundaki etki boyutu hakkında farkındalıklarının oluşması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sosyal medyanın kavramsal çerçevesi, Sosyal medyanın ortaya çıkışını hazırlayan teknolojik gelişmeler, Sosyal medya ortamları (Bloglar, Mikrobloglar, Sosyal ağlar), Sosyal medya ortamları (medya paylaşım platformları), Sosyal medya ortamları (Wikiler, profesyonel ağlar), Sosyal medya ortamları (Sosyal işaretleme ortamları, sanal dünyalar), Türkiye’nin sosyal medya platformları ile tanışması; Türkiye’nin sosyal medya kullanım istatistiklerinin değerlendirilmesi, Sosyal medya ortamları ve toplumsal hareketler (dijital aktivizm), Sosyal medya ve mahremiyet olgusu, Sosyal Medya ve kimlik, sosyal medya bağımlılığı, sosyal medyada pazarlama stratejileri: Oyunlaştırma, Vatandaş gazeteciliği.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sosyal medya ortamları ve özelliklerinin öğrenilerek, bu ortamların gazetecilik, pazarlama, tanıtım vb amaçlarla kullanabilme yetisi için altyapının oluşturulması.
Dersin Amacı Sosyal medya ortamları hakkında bilgiler vererek, bu ortamların iletişim bağlamında nasıl etkili ve verimli bir şekilde kullanılabileceğine ilişkin farkındalık yaratmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sosyal medyanın kavramsal çerçevesi,
2 Sosyal medyanın ortaya çıkışını hazırlayan teknolojik gelişmeler (Web1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0) ve Endüstri 4.0
3 Sosyal medya ortamları (Bloglar, Mikrobloglar, Sosyal ağlar),
4 Sosyal medya ortamları (medya paylaşım platformları),
5 Sosyal medya ortamları (Wikiler, profesyonel ağlar),
6 Sosyal medya ortamları (Sosyal işaretleme ortamları, sanal dünyalar),
7 Ara Sınav
8 Türkiye’nin sosyal medya platformları ile tanışması, Türkiye’nin sosyal medya kullanım istatistiklerinin değerlendirilmesi,
9 Sosyal medya ortamları ve toplumsal hareketler (dijital aktivizm),
10 Sosyal medya ve mahremiyet olgusu,
11 Sosyal Medya ve kimlik,
12 sosyal medya bağımlılığı,
13 sosyal medyada ortamlarındaki pazarlama stratejileri: Oyunlaştırma
14 Vatandaş gazeteciliği
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 2
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 1
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 5
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 2
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 4
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 5
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 3
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 5
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 3
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 2
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 5
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 1
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 2
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 2
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 2 26
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 95    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)