Ders Adı İşaret Dili
Ders Kodu MYO-801
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- İşaret dilini etkili bir şekilde kullanabilecek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği TİD alfabesini, temel cümle yapılarını, evet-hayır sorularını, zaman ve zamanla bağlantılı soruları sayıları, soru sözcüklerini fiilleri öğrenir sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar. sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar. bu dilde tercüme bu dilde tercüme işitme engellilerle iletişim kurmayı öğrenir? sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar. sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar. sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Öğrenci bu derste Türk İşaret Dili hakkında genel bilgi edinir
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 TİD alfabesini, temel cümle yapılarını,
2 evet-hayır sorularını,
3 zaman ve zamanla bağlantılı soruları
4 sayıları,
5 soru sözcüklerini
6 fiilleri öğrenir
7 sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar.
8 sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar.
9 bu dilde tercüme
10 bu dilde tercüme
11 işitme engellilerle iletişim kurmayı öğrenir…
12 sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar.
13 sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapa.r.
14 sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Engellilerin rehabilitasyonu ile ilgili temel kavramlarını bilir. 1
2 Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır. 2
3 Engellilerin bilişsel, duyuşsal, psiko motor gelişimine uygun etkinlikler hazırlar. 1
4 Engellilerin beslenme ve rehabilitasyon programlarını takip eder. 2
5 Engellilerin Eğitsel gereksinimlerinin belirlenmesine destek olur. 2
6 Engelli malzemelerini etkin bir şekilde kullanabilir 2
7 Engellilerin eğitim ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayabilecek uygun rol modeli geliştirir. 1
8 İnsan ilişkilerini sürdürmede iletişim tekniklerini doğru kullanır. 2
9 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapar. 1
10 Türkiye'de ve dünyada mesleki hizmet içi etkinliklere katılmak, teknolojik gelişmeleri izlemek, bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine sahip olur. 1
11 Engellilere yönelik uygun bakım ve rehabilitasyon etkinlikleri planlar ve uygular. 1
12 Engelli bakım ve rehabilitasyon alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. 2
13 Mesleki etik, sorumluluk bilgisi ve donanımları kazanır. 0
14 Toplum, aile ve engelli ilişkisini tanır, aile katılımlı etkinlikler düzenler. 0
15 Geliştirici etkinlikleri planlar ve uygular. 0
16 Engelli ve Ailelerinin sağlığını korumaya yönelik tedbirler alır. 0
17 Engelliler için hazırlanan yayınları takip eder 0
18 Engelli hakları ile ilgili uygulamaları takip eder 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 2 28
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)