Ders Adı İşaret Dili
Ders Kodu MYO-801
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Sinan Tarkan Aslan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- İşaret dilini etkili bir şekilde kullanabilecek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği TİD alfabesini, temel cümle yapılarını, evet-hayır sorularını, zaman ve zamanla bağlantılı soruları sayıları, soru sözcüklerini fiilleri öğrenir sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar. sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar. bu dilde tercüme bu dilde tercüme işitme engellilerle iletişim kurmayı öğrenir? sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar. sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar. sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Öğrenci bu derste Türk İşaret Dili hakkında genel bilgi edinir
WorkPlacement
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacıyla insan vücudunun fizyolojisi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel tıp ve klinik tıp bilgisine sahip olabilme. 0
2 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini mesleki etik değerlerini gözeterek objektif bir şekilde uygulayabilme. 0
3 Acil bakım ve kurtarma uygulamaları sırasında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun acil girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilme. 0
4 Hastane öncesinde acil tıbbi bakım ve girişimleri gerçekleştirebilme. 0
5 Hastane öncesi acil hasta bakımında gerekli bilgi, beceri ve davranışları uygulayabilme. 0
6 Acil bakım sırasında olay yerinde güvenlik önlemlerini alabilme. 0
7 Mesleğin toplumdaki değerinin yükselmesi amacıyla mesleki etik ilkelerini gözeterek hastaya acil bakım uygulayabilme. 0
8 Hastayı / kazazedeyi uygun şekilde sedyeye/ambulansa yükleyebilme. 0
9 Analitik düşünme becerilerine sahip olarak araştırmacı bir anlayışla mesleğini sürdürebilme. 0
10 Hasta/kazazedeye ilişkin formları doğru ve eksiksiz doldurabilme. 0
11 Diğer sağlık meslek mensupları ile etkili iletişim kurabilme. 0
12 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme. 0
13 Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenebilme. 0
14 İlgili sağlık kuruluşunda hasta/kazazedeyi ilgili sağlık personeline teslim etme görevini sürdürebilme. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)