Ders Adı İstatistik
Ders Kodu ISY-110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Arzu ÖZKANAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Karar verme sürecinde kullanılacak olan verilerin toplanabilmesi 2) İşletmede toplanan bu verileri ilgili kişilere sunmak üzere düzenli hale getirilmesi ve bu verileri çeşitli grafik ortamlarında gösterilmesi 3) Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini kullanarak veri grubunun hangi değerler etrafında yoğunlaştığı ve nasıl dağılım özelliği gösterdiği konusunda ilgili saptamaların yapılması 4) Araştırma yapılacak gruptan seçilen örneğe ait olan hangi fonksiyonların araştırmada kullanabileceğinin belirlenmesi 5) Araştırmaya ait olarak seçilen bu fonksiyonların hangisinin, hangi durumda kullanılmasının daha uygun olduğu ve birbirlerine göre üstünlükleri belirlenmesi 6) Karar verme sürecinde kullanılan değişkenler arasındaki ilişkinin saptanması
Ders İşleme Biçimi Uzaktan Eğitim
-
Dersin İçeriği İstatistiğin tanımı, kullanılan temel kavramlar, veri türleri ve toplama yöntemleri, verilerin düzenlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, olasılığın öğretilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hem işletmelerde, hem de çeşitli organizasyonlarda en iyi karar alınması için çalışanların ihtiyaç duymuş olduğu verilerin, toplanabilmesi, depolanabilmesi ve işlenebilmesi becerisini kazandırmaktır.
Dersin Amacı Hem işletmelerde, hem de çeşitli organizasyonlarda en iyi karar alınması için çalışanların ihtiyaç duymuş olduğu verilerin, toplanabilmesi, depolanabilmesi ve işlenebilmesi becerisinin sağlanması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İstatistik ve temel kavramlar
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
2 Değişken ve değişken türleri
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
3 Veri toplama yöntemleri
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
4 Verilerin kullanım alanları
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
5 Merkezi eğilim ölçüleri: aritmetik ortalama, tartılı aritmetik ortalama, geometrik ortalama
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
6 Merkezi eğilim ölçüleri: kareli ortalama, harmonik ortalama, tepe değeri, ortanca
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
7 Merkezi dağılım ölçüleri: değişim aralığı, ortalama sapma, varyans
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
8 merkezi dağılım ölçüleri: standart sapma, değişim katsayısı, standart hata
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
9 Tesadüfi örnekleme yöntemleri
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
10 Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
11 Endeks formülasyonu
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
12 Endeks türleri
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
13 Olasılık ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
14 Olasılık hesaplama yöntemleri
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir 1
2 Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında karşılaşılan problemlerde analitik düşünme ve karar verme becerisine sahiptir 2
3 Etkin iletişim kurabilme ve güçlü ikna yeteneğine sahiptir. 2
4 Çağrı Merkezi Hizmetleri alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 2
5 Çağrı Merkezi alanında temel teknoloji ve iş süreçleri hakkında bilgilere sahiptir. 1
6 Stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin davranma becerisini gösterir 1
7 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 1
8 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 1
9 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 1
10 Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir. 1
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1
12 Öğrenme gereksinimin sürekliliğini kavradığını gösterir 1
13 Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir 1
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre korumai iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 20
Finalin Başarıya Oranı 80
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 2 10
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 65    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)