Ders Adı Ticari Matematik
Ders Kodu ISY-113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) BUĞRA ÜNLÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ticari matematik işlemlerini kavramak Temel mukayese işlemlerini kavramak Kar ve zarar yorumu yapabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ticari matematik, kesirler, oran ve orantı, faiz ve iskonto, yatırım değerlendirme, kâr hesapları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ticari matematikle ilgili temel kavramları anlamak Ekonomik hayatı ilgilendiren konuları kavramak Gerekli matematik bilgisine sahip olabilmek
Dersin Amacı Ekonomik hayatı ilgilendiren konuları kavrayabilmek için, gerekli ve yeterli matematik bilgilerine sahip olabilme. Meslek derslerinde karşılaştıkları matematiksel işlemleri yapabilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ticari matematikte temel ve genel kavramlar
2 Yüzde hesapları
3 Yüzde yöntemi ve alış, maliyet, satış ve kar problemleri
4 Oran ve Orantı hesapları (Doğru orantı, Ters orantı, Bileşik orantı)
5 Oran ve Orantı hesapları (Doğru orantı, Ters orantı, Bileşik orantı problem çözümü)
6 Faiz hesapları(Basit faiz, bileşik faiz, dönemsel faizlendirme)
7 Faiz hesapları (Problem çözümü)
8 İskonto hesapları(Basit dış İskonto, basit iç İskonto)
9 İskonto hesapları(Bileşik iç iskonto,bileşik dış iskonto)
10 Senetlerin değiştirilmesi
11 İskonto hesapları ve senetlerin değiştirilmesi (Problem çözümü)
12 Karışım ve Alaşım Problemleri
13 Karışım ve Alaşım Problemleri(Problem çözümü)
14 Örnek soru çözümü
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 4
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 4
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 4
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 4
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 4
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 4
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 4
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 4
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 4
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 4
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 4
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Prof.Dr. Nurhan Aydın, Yrd.Doç.Dr. Metin Coşkun, Ticari Matematik, Detay Yayıncılık, 2009. Prof.Dr. Ertuğrul Çetiner, Ticari ve Mali Matematik, Gazi Kitabevi 2007. Dr. Sıdıka Parlak, Ticari Matematik, Ekin Kitapevi 2004. Ötüken Senger, Ticari Matematik, Murathan Yayınevi, 2009.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)