Ders Adı Üretim Yönetimi
Ders Kodu ISY-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Mustafa ÖZYÜCEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Üretim yönetiminin gelişim sürecini açıklar Üretim yönetiminin amaçlarını açıklar Üretim yönetimi bölümün diğer işletme bölümleri ile ilşkilerini ve işletme organizasyonu içindeki yerini açıklar Üretim sistemleri çeşitlerini ve ürün tasarımının nasıl yapıldığını kavrar Yeni mamulün başarısını etkileyen faktörleri sıralar İşletmelerin kuruluş yeri seçilirken ve işletme büyüklüğü belirlenirken nelere dikkat edildiğini kavrar İş yeri düzeninin planlamasını ve iş analizlerini kavrar Üretim planlamasının uygulanmasını, stok kontrolünü ve bakım planlamasını kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İşlemlerin doğası ve içeriği, işletme stratejisi ve küresel rekabet, mamul,hizmet tasarımı, proses seçimi ve tasarımı, kalite yönetimi, kapasite planlama, tam zamanında üretim sistemleri, kuruluş yeri seçimi, iş yeri düzenleme, görev tasarımı ve iş ölçümü, tedarik zinciri yönetimi, sıralama, envanter yönetimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Üretim yönetiminin gelişim sürecini açıklamak Kalite kontrol tekniklerini öğrenebilmek Üretim yönetiminin amaçlarını açıklamak Toplam kalite yönetimini öğrenmek Üretim planlamasının uygulanmasını, stok kontrolünü ve bakım planlamasını kavramak
Dersin Amacı Üretim yönetiminin temel kavramlarını ve üretim sistemlerini tanıyabilme, işletmelerin kuruluş yeri seçiminde ve işyeri büyüklüğünün belirlenmesinde gözönüne aldıkları faktörleri sıralayabilme, işlerin verimli bir şekilde yapılabilmesi için işyeri düzeninin ve üretim planlamasının önemini kavrayabilme,kalite kontrolü tekniklerini ve toplam kalite yönetimini tanıyabilme
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş ve temel kavramlar
2 Üretim işlemler stratejisi
3 Üretim işlemler yönetiminde karar verme
4 Tahmin yöntemleri
5 Üretim sistemleri ve ürün tasarımı
6 Kuruluş yeri seçimi ve işletme büyüklüğü
7 Kapasite planlaması
8 İşyeri düzeni ve iş analizleri
9 Üretim planlaması
10 Üretim planlaması, stok kontrolü ve bakım yönetimi
11 Üretim tesislerinin yerleştirilmesi
12 Otomasyon ve teknoloji kararları
13 İş tasarımı
14 Kalite kontrolü
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 0
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 0
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 0
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 0
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 0
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 0
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 0
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 0
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 0
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 0
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 158    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar ÜRETEN, Sevinç, “Üretim İşlemleri Yönetimi”, Gazi kitabevi, 2006 TEKİN, Mahmut, “Üretim Yönetimi”, Ankara 2004 DOĞRUER, İ.Mete,“Üretim Organizasyonu ve yönetimi”, KOBU Bülent, “Üretim Yönetmi”, Seçkin kitabevi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)