Ders Adı Finansal Yönetim
Ders Kodu ISY-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) BUĞRA ÜNLÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Finansman ile ilgili temel kavramları tanıyabilir 2) Temel mali tabloların analiz edilmesinde kullanılan oranları kavrayabilir 2) T3) İşletmelerde kısa ve uzun vadeli yatırım kararlarını vermede, uygun kaynakların bulunmasında kullanılan yöntemleri kavrayabiliremel mali tabloların analiz edilmesinde kullanılan oranları kavrayabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İşletme açısından finansmanın önemini vurgulamak, mali tablolardan nasıl faydalanılabileceğini örnekler yardımıyla göstermek
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Finansman ile ilgili temel kavramları tanıyabilmek 2) Temel mali tabloların analiz edilmesinde kullanılan oranları kavrayabilmek 3) İşletmelerde kısa ve uzun vadeli yatırım kararlarını vermede, uygun kaynakların bulunmasında kullanılan yöntemleri kavrayabilmek
Dersin Amacı Finansmanın işletmeler açısından önemini vurgulayarak, temel finansal tabloların oranlar yöntemiyle analizini, kısa ve uzun vadeli yatırım kararlarında finansal tekniklerden nasıl faydalanıldığını, optimum sermaye yapısının oluşturulmasında finansal bilgilerden nasıl yararlanıldığını öğrencilere kazandırmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Finansman tanımı, kavramı ve işletmeler açısından önemi
2 Oran Analizi (Likidite Oranları ve Mali Yapı Analizinde Kullanılan Oranlar)
3 Faaliyet Oranları ve Karlılık Oranları
4 Piyasa Oranları ve Gerçek Bir İşletmenin Mali Tabloları Üzerinde Uygulama
5 İşletme Sermayesi Yönetimi ( Nakit Yönetimi)
6 Alacak Yönetimi
7 Stok Yönetimi
8 Yatırım Bütçelemesi (Geri Ödeme ve İskontolu Geri Ödeme Süresi Yöntemleri)
9 Net Bugünkü Değer ve İç Verim Oranı Yöntemleri
10 Karlılık İndeksi Yöntemi ve Uygulamalar
11 Borçlanma ve Tahvil Maliyeti
12 Hisse Senedi Çıkarma ve Dağıtılmayan Karların Maliyeti
13 Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
14 Optimal Sermaye Maliyeti ve Uygulamalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 4
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 4
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 4
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 4
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 4
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 4
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 4
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 4
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 4
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 4
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 4
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu USTA Öcal, Finansal Yönetim, Detay Yayıncılık
Diğer Kaynaklar 1) ÖZTİN Akgüç , Finansal Yönetim İ.Ü.İşletme Fakültesi Yayınları İSTANBUL 2) CEYLAN Ali İşletmelerde finansal yönetim BURSA ,1991 3)ÖZDEMİR Muharrem Finansal yönetim ANKARA ,1997 4)CEYLAN Ali, KORKMAZ Turhan, İşletmelerde Finansal Yönetim, BURSA 2015
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)