Ders Adı Reklamcılık
Ders Kodu ISY-231
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Reklamın tanımlanması ve içinde bulundurması gereken temel unsurların öğrenilmesi, Dünyada Türkiye’de reklamcılığın gelişimi, dünü, bugünü ve yarınının kavranabilmesi Reklam uygulama esasları ve reklam ortamlarının öğrenilmesi Reklam etkinliği ölçümleme yöntemlerinin kavranabilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Reklamla ve reklamcılıkla ilgili temel kavramlar, reklam medya ortamları, reklam kampanyası hazırlama ve uygulama, reklam ölçümleme yöntemleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Reklamcılıkla ilgili temel kavram bilgisine sahip olmak, Reklamcılık uygulamaları ve örnekleri üzerinde inceleme yapabilmek.
Dersin Amacı Reklamcılıkla ilgili temel kavramlar, uygulama biçimleri ve pazarlama faaliyetleri içindeki yeri ve önemi hakkında bilgi vermek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanım olarak reklam, Türkiye’de ve dünyada reklamın tarihi, reklamın amaçları, reklamcılığın diğer bilim dallarıyla ilişkisi, reklamın ekonomik ve toplumsal etkileri.
  Ön Hazırlık: Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar. Füsun Kocabaş, Müge Elden, İletişim YayınlarıReklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar. Füsun Kocabaş, Müge Elden, İletişim Yayınları
2 Reklamın fonksiyonları, reklamın sınıflandırılması (türleri), reklamın yararları, reklam süreci.
  Ön Hazırlık: Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar. Füsun Kocabaş, Müge Elden, İletişim Yayınları
3 Reklam ortamları, reklam ortamı seçimi, reklam ortamı türleri ve özellikleri.
  Ön Hazırlık: Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar. Füsun Kocabaş, Müge Elden, İletişim Yayınları
4 Reklam kampanyası kavramı, reklam kampanyası oluşum süreci.
  Ön Hazırlık: Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar. Füsun Kocabaş, Müge Elden, İletişim Yayınları
5 Reklam kampanyası oluşum sürecinde araştırma ve durum analizi, kampanya amaçlarının saptanması.
  Ön Hazırlık: Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar. Füsun Kocabaş, Müge Elden, İletişim Yayınları
6 Kampanya stratejisinin saptanması, kampanya bütçesinin belirlenmesi, reklam bütçesi belirleme yöntemleri.
  Ön Hazırlık: Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar. Füsun Kocabaş, Müge Elden, İletişim Yayınları
7 Reklam kampanyasındaki yaratıcı çalışmalar ve öğeleri ( mesaj, başlık, slogan, metin ), reklam kampanyasının uygulanması ve değerlendirilmesi.
  Ön Hazırlık: Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar. Füsun Kocabaş, Müge Elden, İletişim Yayınları
8 Reklam ve yaratıcılık, reklam kampanyalarında kullanılan temel yaratıcı stratejiler.
  Ön Hazırlık: Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar. Füsun Kocabaş, Müge Elden, İletişim Yayınları
9 Reklam ve yaratıcılık, reklam kampanyalarında kullanılan temel yaratıcı stratejiler.
  Ön Hazırlık: Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar. Füsun Kocabaş, Müge Elden, İletişim Yayınları
10 Basılı reklam araçlarında prodüksiyon çalışmaları, basılı reklam ortamları için reklam metni hazırlamak.
  Ön Hazırlık: Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar. Füsun Kocabaş, Müge Elden, İletişim Yayınları
11 Yayın yapan reklam araçlarında prodüksiyon çalışmaları, yayın yapan reklam araçları için reklam metni yazmak.
  Ön Hazırlık: Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar. Füsun Kocabaş, Müge Elden, İletişim Yayınları
12 Reklam etkinliğinin ölçümlenmesi, reklam öncesi etkinlik ölçümleme yöntemleri, reklam sonrası etkinlik ölçümleme yöntemleri.
  Ön Hazırlık: Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar. Füsun Kocabaş, Müge Elden, İletişim Yayınları
13 Reklamla ilgili kurum ve kuruluşlar( reklamveren, reklam ajansları, medya reklam bölümleri, reklam kurulu).
  Ön Hazırlık: Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar. Füsun Kocabaş, Müge Elden, İletişim Yayınları
14 Uluslararası reklam uygulama esasları
  Ön Hazırlık: Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar. Füsun Kocabaş, Müge Elden, İletişim Yayınları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 3
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 0
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 0
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 0
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 0
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 0
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 0
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 0
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 0
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 5
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar İnternet kaynakları, Pi Dergisi ve Pazarlama Dünyası Dergisi(çeşitli sayıları) Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar. Füsun Kocabaş, Müge Elden, İletişim Yayınları,2006. Reklam Yazarlığı, Müge Elden, İletişim Yayınları, 2007.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)