Ders Adı Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
Ders Kodu HIT-114
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Arzu ÖZKANAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Protokol kurallarının amacı ve önemini anlamak, iş hayatında protokol kurallarını öğrenmek ve uygulayabilmek
Ders İşleme Biçimi Uzaktan Eğitim
-
Dersin İçeriği Protokolün tanımı, tarihsel gelişimi, protokol türleri, ilkeleri, protokol birimlerinin görevleri, iş ortamında protokol ve sosyal davranış kuralları, kurumsal protokol, kurumsal etkinliklerde protokol
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Büro Yönetimi ve Sekreterlik öğretimi alan öğrencilere iş dünyasında ve sosyal hayatlarında kullanacakları protokol bilgilerini kazandırmak. Bu bilgileri uygun yer ve zamanda iletişim içinde bulunduğu kişi ve kurumlarla çalışırken davranış olarak sergileme ve uygulama becerisini geliştirmek. Protokol bilgisi ve kurallarını benimseyerek uygulayan bir sekreterin çalıştığı kurumu temsil etme ve diğer çalışanlara örnek olma konusunda gerekli olan yetenekleri kazandırmak.
Dersin Amacı Sosyal hayatta ve iş hayatında sosyal davranış ve protokol kurallarını öğrenmek ve uygulamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Protokol ve protokol listeleri
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
2 Terbiye, Nezaket, Görgü ve Zarafet Kuralları
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
3 Toplumsal Yaşamı Düzenleyen Kurallar
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
4 İş Yaşamını Düzenleyen Kurallar
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
5 Hitap şekilleri, tanışma ve tanıştırma
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
6 Selamlaşma, tokalaşma, karşılama, uğurlama ve makamda davranış kuralları
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
7 İletişim Araçlarında Uygulanan Protokol Kuralları
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
8 Yazılı İletişimde Protokol
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
9 Araçlarda Protokol - Dış Görünüm Protokolü - Göreve Başlama ve Ayrılma Protokolü
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
10 Açılış, Tören ve Konuşma Protokolü- Bayrak Protokolü- Toplantı Protokolü
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
11 Ziyaret Protokolü
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
12 Davet Protokolü
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
13 Çiçek, Hediye ve Teşekkür Protokolü
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
14 Sekreterin Görevini Yerine Getirirken Uygulayacağı Protokol Kuralları
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 1
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 1
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 2
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 1
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 2
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 2
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 2
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 1
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 1
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 1
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 5
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 1
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 1
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 20
Finalin Başarıya Oranı 80
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 1 15
Ödevler 1 2 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 67    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)