Ders Adı Nesne Tabanlı Programlama II
Ders Kodu BPR-208
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Recep ÇOLAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Nesneye yönelik programlama ve sınıf kavramını öğrenir, anlatabilir ve tartışabilir. Constructor ve destructor fonksiyonları, windows uygulamalarında nesne pointer ‘ları, nesne dizileri anlatabilir ve yorumlayabilir. 2) Nesne hiyararjisini kavrar, kalıtım yoluya yeni sınıflar türetebilir. 3) Nesneler ve bellek arasındaki ilişkiyi bilir. Nesnelerin belleğe nasıl yerleştiğini kavrar. 4) Fonksiyon aşırı yükleme ve operator aşırı yükleme konularını kavrayarak gerekli yerlerde kullanabilir. 5) UML diyağaramlarını kavrar. UML den koda dönüşüm yapabilir. Projeye ait UML diyagramlarını çizebilir. 6) Tasarım kalıplarının önemini ve hangi amaçla kullanılacağını bilir.
Ders İşleme Biçimi Uzaktan Eğitim
-
Dersin İçeriği Sınıf, Nesne, Bellek, Kalıtım, Interface, Abstract Sınıflar, UML, Tasarım Kalıpları, Aşırı Yükleme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Nesne tabanlı progam ilkelerini kullanarak problemlere çözüm bulabilmeli ve gerkli tasarımları yaparak tasarımdam kodları üretebilmelidir.
Dersin Amacı Nesneye yönelik programlama ile; sınıf, aşırı yükleme, miras, delegate, event, virtual fonksiyonlar, Interface, UML ve Tasarım kalıplarını kullanarak problemlere çözümler bulmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Nesneye yönelik programlama ve sınıf kavramı.
  Ön Hazırlık: Nesne tabanlı programlama temellerini biliyor olmak.
2 Overloading ve örnek uygulamalar.
  Ön Hazırlık: Önceki hafta yazılmış kodların tekrar edilmeli ve verilen ödevler yapılmalıdır.
3 Kalıtım ve örnek uygulamalar.
  Ön Hazırlık: Önceki hafta yazılmış kodların tekrar edilmeli ve verilen ödevler yapılmalıdır.
4 Göresel diller ile hazır nesneler üzerinden kalıtım örnekleri ve nesnelerin özelleştirilmesi.
  Ön Hazırlık: Önceki hafta yazılmış kodların tekrar edilmeli ve verilen ödevler yapılmalıdır.
5 Nesne Bellek arasındaki ilişkiler örnek kodlar üzerinden gösterilmesi.
  Ön Hazırlık: Önceki hafta yazılmış kodların tekrar edilmeli ve verilen ödevler yapılmalıdır.
6 Nesne hiyerarşisi içinde birden çok nesneye başvuru yapma ve eventları ile çalışma.
  Ön Hazırlık: Önceki hafta yazılmış kodların tekrar edilmeli ve verilen ödevler yapılmalıdır.
7 Soyut sınıflar, ve uygulamaları.
  Ön Hazırlık: Önceki hafta yazılmış kodların tekrar edilmeli ve verilen ödevler yapılmalıdır.
8 Interface kavramı ve uygulamaları.
  Ön Hazırlık: Önceki hafta yazılmış kodların tekrar edilmeli ve verilen ödevler yapılmalıdır.
9 UML konularına giriş.
  Ön Hazırlık: Önceki hafta yazılmış kodların tekrar edilmeli ve verilen ödevler yapılmalıdır.
10 Class diyagramları ve uygumalamaları.
  Ön Hazırlık: Önceki hafta yazılmış kodların tekrar edilmeli ve verilen ödevler yapılmalıdır.
11 Use-Case diyağramarı ve uygulamları.
  Ön Hazırlık: Önceki hafta yazılmış kodların tekrar edilmeli ve verilen ödevler yapılmalıdır.
12 Sıra (Squence) diyagramları ve uygulamaları.
  Ön Hazırlık: Önceki hafta yazılmış kodların tekrar edilmeli ve verilen ödevler yapılmalıdır.
13 Tasarım desenleri ve örnekkler.
  Ön Hazırlık: Önceki hafta yazılmış kodların tekrar edilmeli ve verilen ödevler yapılmalıdır.
14 Tasarım desenleri ve örnekler
  Ön Hazırlık: Önceki hafta yazılmış kodların tekrar edilmeli ve verilen ödevler yapılmalıdır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 3
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 4
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 5
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 3
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek. 5
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek. 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 3
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 20
Finalin Başarıya Oranı 80
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 1 8 8
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ders sırasında yazılan kodlar
Diğer Kaynaklar Ders sırasında yazılan kodlar
Materyal
Dökümanlar Ders sırasında yazılan kodlar
Ödevler Örnek tasarım
Sınavlar Arasınavlar internet ortamında yapılacaktır. Yıl sonu sınavları yüzyüze yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)