Ders Adı Dosyalama ve Arşivleme
Ders Kodu BYA-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Arzu ÖZKANAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Kurum içi ve dışı belge akışını takip etmek, Belge değişim sürecini izlemek, Kuruma gelen ve kurumdan gönderilen belgelerin kayıt işlemlerini gerçekleştirmek, Dosyalama ve dosya takibini yapmak, Arşivleme ve arşiv takibini yapmak, Ayıklama ve imha işlemlerini yapmak.
Ders İşleme Biçimi Uzaktan Eğitim
-
Dersin İçeriği Belge kavramı ve belge türleri. Gelen ve giden evraklar, gelen-giden evrak defterleri incelenmesi, Gelen ve giden evraklara uygulanacak işlemler, Dosyalama ve amacı, Dosyalama sistemleri ve seçim kriterleri, Dosyalama da ödünç verme işlemleri, Arşivleme ve türleri, Arşivlerde ayıklama ve imha işlemleri, Elektronik belgeler ve yönetimi, Elektronik belge yönetim sistemleri ve bilinmesi gerekenler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Belgenin ortaya çıkışından itibaren belli bir sistematik ve kurallar çerçevesinde ileride ihtiyaç duyulduğunda en hızlı şekilde tekrar belgeye ulaşmak, belgenin kaybolmaması ya da zarar görmemesini temin edecek şekilde ve örgütsel etkinliği maksimum kılacak bir şekilde evrak yönetim ve arşiv yönetim sistemlerinin kurulmasını hedeflemektedir.
Dersin Amacı Bu ders ile belgelerin tanınması ve türlerinin sınıflandırılabilmesi, kayıt işlemlerinin yapılabilmesi, dosyalanması, gerektiğinde işlevsel hale getirilebilmesi, arşivlenmesi ve yasalara uygun olarak ayıklama ve imha işlemlerinin yapılması yeterliliği ve yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Belge kavramı ve belge türleri
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
2 Gelen ve giden evraklar, gelen-giden evrak defterleri incelenmesi
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
3 Gelen ve giden evraklara uygulanacak işlemler
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
4 Dosyalama ve amacı
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
5 Dosyalama sistemleri ve seçim kriterleri
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
6 Dosyalama sistemleri ve seçim kriterleri
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
7 Dosyalamada ödünç verme işlemleri
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
8 Dosyalamada ödünç verme işlemleri
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
9 Ara Sınav yapılacaktır.
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
10 Arşivleme ve türleri
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
11 Arşivlerde ayıklama ve imha işlemleri
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
12 Elektronik belgeler ve yönetimi
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
13 Elektronik belge yönetim sistemleri
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
14 Elektronik belge yönetim sistemleri ve bilinmesi gerekenler
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Araştırıcıların ürettikleri bilgilerin düzenli olarak saklanması ve gerektiğinde ilgililere iletilmesi sağlar. 5
2 İnsan ilişkilerinde üstün özelliklere sahip olur ve sosyal ilişkileri olumlu düzeyde yürütür. 4
3 Hastaları tıbbi hizmetlerin işleyişi ve hastanenin genel işleyişi konularında bilgilendirme ile ilgili halkla ilişkiler görevlerini yürütür. 2
4 İleri seviyede İngilizce konuşma ve bilgisayar kullanma yeteneğini kazanır. 1
5 Mesleki alanlarda tıbbi terminolojiye hakim olur. 1
6 Hastalık ve ameliyatları uluslar arası kodlama usullerine göre kodlayarak tasnifleri yapar. 2
7 Üst düzey tıbbi sekreterlik işlerini yapar. 2
8 Hastanelerin Hasta Kabul, Kat Sekreterliği, Kayıt ve taburculuk işlemlerini üst düzeyde yerine getirir. 1
9 Hastalara ilişkin hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivler. 5
10 Tıbbi istatistikle ilgili verileri derler, bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları Periyodik olarak ilgililere rapor eder. 1
11 Tıbbi raportörlük görevini yerine getirir. 2
12 Tıbbi dokümantasyon ve hasta dosyaları arşivinde kullanılacak olan genel sarf malzemelerinin temini ile ilgili yazışmaları yapar ve malzeme temini işlemlerini takip eder. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 20
Finalin Başarıya Oranı 80
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)