Ders Adı Kriz ve Stres Yönetimi
Ders Kodu BYA-212
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kriz ve krizin kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak 2) Krizde alınacak önlemler hakkında bilgi sahibi olmak 3) Kriz dosyası hazırlama konusunda bilgi sahibi olmak 4) Stres yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Uzaktan Eğitim
-
Dersin İçeriği İş yaşamında karşılaşılan kriz ve stres kavramlarının öğretilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Kriz ve krizin kaynaklarını öğrenmek. 2) Krizde alınacak önlemleri öğrenmek. 3) Kriz dosyası hazırlamayı öğrenmek. 4) Stres yönetimini öğrenmek.
Dersin Amacı İşletmelerde kriz ve stres ortamında öğrenciye nasıl davranacağı konusunda bilgi vermek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Krizin Tanımları Ve Özellikleri-Analizi
2 Krizin Kaynakları.
3 Kriz Süreci Ve Sonuçları.
4 Kriz Ve Plan Değişimi Yönetimi
5 Kriz Döneminin Yönetimi Ve Aşamaları
6 Kriz Dönemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi.
7 Kriz Sonrası Yönetimi.
8 Kriz Ortamında Stres Yönetimi
9 Bireysel Stres
10 Stres Faktörleri.
11 Stres Türleri Ve Örgütsel Stres.
12 Stres Türleri.
13 Stresle Başa Çıkma. ( Stresin Yönetimi)
14 Kriz Ve Stres Yönetiminin Genel Değerlendirmesi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Araştırıcıların ürettikleri bilgilerin düzenli olarak saklanması ve gerektiğinde ilgililere iletilmesi sağlar. 4
2 İnsan ilişkilerinde üstün özelliklere sahip olur ve sosyal ilişkileri olumlu düzeyde yürütür. 5
3 Hastaları tıbbi hizmetlerin işleyişi ve hastanenin genel işleyişi konularında bilgilendirme ile ilgili halkla ilişkiler görevlerini yürütür. 4
4 İleri seviyede İngilizce konuşma ve bilgisayar kullanma yeteneğini kazanır. 5
5 Mesleki alanlarda tıbbi terminolojiye hakim olur. 4
6 Hastalık ve ameliyatları uluslar arası kodlama usullerine göre kodlayarak tasnifleri yapar. 5
7 Üst düzey tıbbi sekreterlik işlerini yapar. 3
8 Hastanelerin Hasta Kabul, Kat Sekreterliği, Kayıt ve taburculuk işlemlerini üst düzeyde yerine getirir. 1
9 Hastalara ilişkin hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivler. 2
10 Tıbbi istatistikle ilgili verileri derler, bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları Periyodik olarak ilgililere rapor eder. 5
11 Tıbbi raportörlük görevini yerine getirir. 2
12 Tıbbi dokümantasyon ve hasta dosyaları arşivinde kullanılacak olan genel sarf malzemelerinin temini ile ilgili yazışmaları yapar ve malzeme temini işlemlerini takip eder. 4
13 5
14 4
15 5
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 20
Finalin Başarıya Oranı 80
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Hasan Tutar, Kriz ve Stres Yönetimi, Seçkin Yayınları, ANKARA:2004
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)