Ders Adı Veri Tabanı I
Ders Kodu BPR-114
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Recep ÇOLAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, veri modelleri, veri tabanı tasarımı, ilişkisel sorgulama dilleri hakkında bilgi sahibi olabilir. 2) Veri Tabanı tasarımı gerçekleştirebilir. 3) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştirebilir. 4) Veri Tabanı Yönetim Sistemi yazılımlarını kullanabilir. 5) Sql dili ile veritabanını sorgulayabilir.
Ders İşleme Biçimi Uzaktan Eğitim
-
Dersin İçeriği Veri Tabanı yönetim Sistemleri (VTYS) ; Temel kavramlar, VTYS mimarisi ve VTYS işlevleri. Veri modelleri. Veri tabanı şeması ve örneği. Veri Tabanı tasarımı. Varlık-İlişki modeli ile kavramsal Veri Tabanı tasarımı. İlişkisel veri modeli ile Veri tabanı tasarımı. SQL sorgulama dili. Microsoft Access VTYS ortamında, çeşitli alanlara yönelik veri tabanı tasarımı ve veri tabanının oluşturulması, bu veri tabanında sorgulama ve form tasarımı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Veri tabanı kurulum ve yönetiminin sağlanması, İstenilen amaca uygun listeleme, ekleme, silme ve güncelleme sorgularının yazılabilmesi.
Dersin Amacı Veritabanının gelişimi ve temel kavramları, varlık ilişki diyagramları ve veritabanı tasarım mantığını kavramak, ara yüz ve SQL (Yapısal Sorgulama Dili) kullanarak veritabanı oluşturma, veri işleme ve sorgulama yeteneğine sahip olmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Veri tabanı yönetim sistemleri (VTYS). Tanımlar, VTYS'nin uygulama alanları ve fonksiyonları.
  Ön Hazırlık: Ders hakkında ön bilgi edinmek
2 Veritabanı tasarımı; tasarım aşamaları. Kavramsal veri modelleri.
  Ön Hazırlık: Önceki hafta konular tekrar edilmelidir. Verilen ödevler yapılmalıdır.
3 Varlık-ilişki veri modeli ile veritabanı tasarımı.
  Ön Hazırlık: Önceki hafta konular tekrar edilmelidir. Verilen ödevler yapılmalıdır.
4 Normalizasyon kuralları ve örnekler üzeriden gösterimi.
  Ön Hazırlık: Önceki hafta konular tekrar edilmelidir. Verilen ödevler yapılmalıdır.
5 İlişkisel veri modeli ile normal formlara uygun veritabanı tasarımı.
  Ön Hazırlık: Önceki hafta konular tekrar edilmelidir. Verilen ödevler yapılmalıdır.
6 İlişkisel veri modeli uygulamaları. Gerçek hayat örnekleri üzerinden tasarımların gösterilmesi
  Ön Hazırlık: Önceki hafta konular tekrar edilmelidir. Verilen ödevler yapılmalıdır.
7 MS Access'e giriş. MS Access te veritabanı uygulamaları.
  Ön Hazırlık: Önceki hafta konular tekrar edilmelidir. Verilen ödevler yapılmalıdır.
8 Veritabanı tasarımlarının MS Access' a aktarılması, veri tipleri
  Ön Hazırlık: Önceki hafta konular tekrar edilmelidir. Verilen ödevler yapılmalıdır.
9 Sql Sorgulama diline giriş
  Ön Hazırlık: Önceki hafta konular tekrar edilmelidir. Verilen ödevler yapılmalıdır.
10 Standart SQL ile veri listeleme (select) işleminin yapılması
  Ön Hazırlık: Önceki hafta konular tekrar edilmelidir. Verilen ödevler yapılmalıdır.
11 Koşula bağlı sorgular, Sıralama, Kayıt sayısını sınırlandırma sorguları, Kümeleme işlemleri için özel fonksiyonlar
  Ön Hazırlık: Önceki hafta konular tekrar edilmelidir. Verilen ödevler yapılmalıdır.
12 Group by, having ve Gruplanmış veride özel fonksiyonlar
  Ön Hazırlık: Önceki hafta konular tekrar edilmelidir. Verilen ödevler yapılmalıdır.
13 İç içe Sorgular, İlişkisel sorgular ve örnek uygulamalar
  Ön Hazırlık: Önceki hafta konular tekrar edilmelidir. Verilen ödevler yapılmalıdır.
14 Insert, Delete, Update işlemleri ve iç içe sorgu şeklinde uygulanması
  Ön Hazırlık: Önceki hafta konular tekrar edilmelidir. Verilen ödevler yapılmalıdır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 3
2 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 5
3 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 3
4 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 2
5 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek. 2
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek. 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 4
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 20
Finalin Başarıya Oranı 80
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Proje 1 15 15
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu uzak.isparta.edu.tr adresinden erişilen e-ders içeriği ve canlı ders kayıtları
Diğer Kaynaklar uzak.isparta.edu.tr adresinden erişilen e-ders içeriği ve canlı ders kayıtları
Materyal
Dökümanlar uzak.isparta.edu.tr adresinden erişilen e-ders içeriği ve canlı ders kayıtları
Ödevler Örnek veritabanı tasarımı.
Sınavlar Ara sınav İnternet ortamından yapılır. Yıl sonu sınavları yüzyüze yapılır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)