Ders Adı Klavye Kullanım Teknikleri
Ders Kodu CHM-111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Arzu ÖZKANAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Klavyeyi hızlı ve hatasız kullanabilecektir. 2. Klavye kullanırken ekrana ve klavyeye bakmadan yazabilecektir. 3. Kullanım sıklığıyla paralel olarak yazma hızı artacak, hata oranı azalacaktı. 4. Latin alfabesi kullanan diğer dillerde de aynı şekilde hatasız ekrana ve klavyeye bakmadan hızlı yazmayı geliştirebilecektir. 5. Meslekî gelişimlerine paralel olarak uygulama becerileri artacaktır. 6. Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme 7. Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili veriler üzerinde işlem yapabilme, istenen bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilme 8. Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili veriler üzerinde istenen raporları hazırlayabilme 9. Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili veriler üzerinde istenen bilgi ya da raporları sunabilme 10. Güncel olan bilgisayar uygulamalarını kullanabilme
Ders İşleme Biçimi Uzaktan Eğitim
-
Dersin İçeriği Klavye tanıtılarak, on parmak yazma tekniği, doğru oturuş şekillerini, kolların duruşunu ayarlama, ellerin temel sıra üzerine yerleştirilmesi, parmakların klavye üzerinde duruşu ve hareketi, enter, backspace, aralık çubuğu vuruşlarını yapma, temel sıra harf dizimi, orta sıra harfleri, üst sıra harf çalışmaları, alt sıra harf çalışmaları, shift, capslock tuş vuruşları, yazım yanlışları, hız hesabı, düz metin çalışmaları, hız çalışmaları konuları anlatılmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri - Öğrenciye Klavyenin öğretilmesi - Öğrenciye hatasız ve seri yazma becerisinin geliştirilmesi - On parmakla klavyeye bakmadan 3 dakikada 90 kelimeyi, hatasız yazabilme becerisini öğrenciye kazandırmak hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Klavyenin öğretilmesi ve on parmak yazma alışkanlığının kazandırılmasıdır. Ayrıca öğrenciler hatasız ve hızlı yazmayı öğrenmiş ve meslek hayatlarında kullanacakları sistemi kavramış olacaklardır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Klavye kullanma, duruş - oturuş, temel yazım kurallarının ve egzersiz çalışmalarının anlatılması,
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
2 Temel sıra tuşlarının öğrenimi
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
3 Temel sıra tuşlarının öğrenimi
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
4 Üst sıra tuşlarının öğrenimi
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
5 Üst sıra tuşlarının öğrenimi
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
6 Alt sıra tuşlarının öğrenimi
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
7 Alt sıra tuşlarının öğrenimi
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
8 Capslock, Shift ve Backspace, Tab Tuşlarının kullanımının öğretilmesi ve harf tekrar, düz metin çalışmalarının ve hata giderme çalışmalarının yapılması
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
9 Capslock, Shift ve Backspace, Tab Tuşlarının kullanımının öğretilmesi ve harf tekrar, düz metin çalışmalarının ve hata giderme çalışmalarının yapılması
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
10 Klavyede sayı tuşlarının ve noktalama işaretlerinin kullanımının öğretilmesi
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
11 Klavyede sayı tuşlarının ve noktalama işaretlerinin kullanımının öğretilmesi
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
12 Harf, rakam, noktalama işaretleri tekrar çalışmaları ve düz metin yazma çalışması, hız çalışması
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
13 Harf, rakam, noktalama işaretleri tekrar çalışmaları ve düz metin yazma çalışması, hız çalışması
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
14 Harf, rakam, noktalama işaretleri tekrar çalışmaları ve düz metin yazma çalışması, hız çalışması
  Ön Hazırlık: Uzaktan Eğitim MYO e-ders içeriği
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir 1
2 Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında karşılaşılan problemlerde analitik düşünme ve karar verme becerisine sahiptir 1
3 Etkin iletişim kurabilme ve güçlü ikna yeteneğine sahiptir. 1
4 Çağrı Merkezi Hizmetleri alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 1
5 Çağrı Merkezi alanında temel teknoloji ve iş süreçleri hakkında bilgilere sahiptir. 2
6 Stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin davranma becerisini gösterir 1
7 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 1
8 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 1
9 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 1
10 Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir. 1
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 5
12 Öğrenme gereksinimin sürekliliğini kavradığını gösterir 1
13 Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir 1
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre korumai iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 20
Finalin Başarıya Oranı 80
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 4 60
Ödevler 1 4 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)