Ders Adı İkna ve İkna Psikolojisi
Ders Kodu CHM-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Osman DABAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; İkna kavramını tanımlayabilecek, Çağrı Merkezlerinde kullanılan etkili ikna edici iletişim yöntemlerini öğrenebilecek, Çağrı Merkezlerinde kullanılan etkili ikna edici iletişim yöntemlerini öğrenebilecek, Çağrı Merkezi sektöründe ikna kabiliyetinin önemini değerlendirebilecek, Etkili tartışma ve pazarlama yöntemlerini yorumlayabilecek,
Ders İşleme Biçimi Uzaktan Eğitim
-
Dersin İçeriği Bu dersin temel içerikleri; ikna kavramı, iknanın reklam ve pazarlama iletişimi unsurları ile ilişkisi, iknanın işleyişini açıklayan kuramlar, ikna edici mesajların hazırlanması üzerinde kavramların öğrencilere aktarılmasıdır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu derste öğrencilerin, iknanın iletişimdeki yeri ve çağrı merkezi sektöründe ikna kabiliyetinin önemi konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin, iknanın iletişimdeki yeri ve çağrı merkezi sektöründe ikna kabiliyetinin önemi konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tutum, İkna ve İkna Edici İletişim,İkna ve İkna Psikolojisi konularına giriş.
2 İknaya Tarihsel Bakış ve İknanın Toplumsal Hayattaki Yeri
3 İkna Sürecinin İzlediği Yol
4 İkna Edici Konuşma,İkna ve İkna Edici İletişimin Temel Kavramları.
5 İkna Edici Konuşmanın Düzenlenmesi ve Planının Oluşturulması
6 İkna Edici Konuşma Türleri
7 İknaya Karşı Koyma
8 Başarılı İknanın Adımları
9 İkna ve Korku
10 İkna ve Zeka Bağıntısı
11 İknanın Toplumsal Hayattaki Yeri
12 İknaya Karşı Koyma ve Öğrenme
13 İknada dinlemenin önemi
14 İyi Bir Dinleyici Olmak İçin Yapılması Gerekenler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir 0
2 Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında karşılaşılan problemlerde analitik düşünme ve karar verme becerisine sahiptir 0
3 Etkin iletişim kurabilme ve güçlü ikna yeteneğine sahiptir. 0
4 Çağrı Merkezi Hizmetleri alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 0
5 Çağrı Merkezi alanında temel teknoloji ve iş süreçleri hakkında bilgilere sahiptir. 0
6 Stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin davranma becerisini gösterir 0
7 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
8 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 0
9 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
10 Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir. 0
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 0
12 Öğrenme gereksinimin sürekliliğini kavradığını gösterir 0
13 Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir 0
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre korumai iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar İkna Etme Sanatı, Michael Wheeler, Omega Yayınevi, 2016, İstanbul 10 Adımda İkna Gücü, Jesse S. Nirenberg, Zen Kitaplığı,2009,İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)