Ders Adı Tıbbi Terminoloji
Ders Kodu SHM-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Zehra Küçükcoşkun
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Tıbbi terminolojinin temel esaslarını kavrar. Tıbbi terimleri, kök önek ve sonek yapılarından yola çıkarak izleyebilir. Bu dersi alan öğrencilerden tıbbi terimlerin temel öğesi olan önek, sonek ve kökler hakkında bilgi edinmiş olmaları ve çeşitli sistemlere ait hastalıkların tanısı, semptomlara ilişkin terimleri doğru yazarak anlamlarını bilmeleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tanışma öğrenim ilke ve hedeflerinin anlatımı;Terminolojiye giriş ve Kök kavramı,Tıbbi Terminoloji ön ekler,Tıbbi Terminoloji son ekler,Tıbbi Terminoloji solunum sistemi,Tıbbi Terminoloji dolaşım sistemi,Tıbbi Terminoloji kemik anatomisi,Tıbbi Terminoloji sindirim sistemi,Tıbbi Terminoloji sinir sistemi,Tıbbi Terminoloji üreme sistemi,Tıbbi Terminoloji üriner sistem,Tıbbi Terminoloji endokrin sistem,duyu organları terminolojisi,genel değerlendirme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tıbbi terminolojinin temeli olan terimlerin öğretmek.Bu dersi alan öğrencilerin tıbbi terimleri, kök önek ve sonek yapılarından yola çıkarak izleyebilmesi, çeşitli sistemlere ait hastalıkların tanısı, semptomlara ilişkin terimleri doğru yazarak anlamlarını bilmelerini sağlamak. Öğrenciye tıp terimlerini doğru yazma, telaffuz etme ve analiz etme becerisi kazanmak suretiyle tıbbın diğer konularına alt yapı oluşturmak, böylece öğrencinin konuyu daha iyi kavramasını sağlamaktır.
Dersin Amacı Tıbbi terminolojinin temeli olan terimlerin öğretmek.Bu dersi alan öğrencilerin tıbbi terimleri, kök önek ve sonek yapılarından yola çıkarak izleyebilmesi, çeşitli sistemlere ait hastalıkların tanısı, semptomlara ilişkin terimleri doğru yazarak anlamlarını bilmelerini sağlamak. Öğrenciye tıp terimlerini doğru yazma, telaffuz etme ve analiz etme becerisi kazanmak suretiyle tıbbın diğer konularına alt yapı oluşturmak, böylece öğrencinin konuyu daha iyi kavramasını sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma;Tıbbi terminoloji Öğrenim ilke ve hedeflerinin anlatımı değerlendirilmesi.
2 Terminolojiye giriş.Tıp terimleri sınıflandırılması anlatımı değerlendirilmesi.
3 Terminolojiye giriş.Kök ve birleştirme formlarının anlatımı değerlendirilmesi.
4 Tıbbi terminoloji Kök ve birleştirme formlarının anlatımı önekler değerlendirilmesi.
5 Tıbbi terminoloji Kök ve birleştirme formlarının anlatımı sonekler değerlendirilmesi.
6 Tıbbi terminoloji solunum sistemi terminolojisinin anlatımı değerlendirilmesi.
7 Tıbbi terminoloji dolaşım sistemi terminolojisinin anlatımı değerlendirilmesi.
8 Tıbbi terminoloji sinir sistemi terminolojisinin anlatımı değerlendirilmesi.
9 Tıbbi terminoloji iskelet ve kas sistemleri terminolojisinin anlatımı değerlendirilmesi.
10 Tıbbi terminoloji üreme sistemi terminolojisinin anlatımı değerlendirilmesi.
11 Tıbbi terminoloji üriner sistem terminolojisinin anlatımı değerlendirilmesi.
12 Tıbbi terminoloji endokrin ve lenfatik sistem terminolojisinin anlatımı değerlendirilmesi.
13 Tıbbi terminoloji sindirim sistemi terminolojisinin anlatımı değerlendirilmesi.
14 Tıbbi terminoloji duyu organları terminolojisinin anlatımı değerlendirilmesi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır. 2
2 Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur. 2
3 Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir. 3
4 Türkiye’de ve Dünyada acil sağlık hizmetlerinin durumu ve gelişimini bilir. Alanına ait yasal mevzuatı ve acil sağlık sistemi içindeki görev, yetki ve sorumluluklarını bilir. 3
5 Temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını yapabilme becerisine sahip olur. EKG ritim analizi, defibrilasyon ve kardiyoversiyon yapabilme becerisine sahip olur. 1
6 Travma ekipmanlarının kullanım ve bakım becerisine sahip olur. Acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım uygular. 3
7 Enfeksiyon kontrol yöntemlerini bilir, kişisel koruyucu önlemler alır ve asepsiantisepsi kurallarına uygun olmasını sağlar. 4
8 Olağan ve olağan dışı durumlarda güvenlik önlemlerini alır ve hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon verebilme becerisine sahip olur. 4
9 Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, ekip içerisinde uyumlu çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme becerisine sahip olur. 1
10 Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 3
11 Entelektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinerek mesleğinin sorumluluklarını, etik değerleri öğrenip uygulayabilir. 0
12 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır, teknolojik gelişmeleri takip eder ve bunlarla ilgili mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılarak sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 8 64
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Tıbbi Terminoloji Anadolu Üniversitesi Ders Notları Tıbbi Terminoloji (Tahir Hatipoğlu, Meryem Çam)
Diğer Kaynaklar Tıbbi Terminoloji Anadolu Üniversitesi Ders Notları Tıbbi Terminoloji (Tahir Hatipoğlu, Meryem Çam)
Materyal
Dökümanlar Tıbbi Terminoloji Anadolu Üniversitesi Ders Notları Tıbbi Terminoloji (Tahir Hatipoğlu, Meryem Çam)
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)