Ders Adı Tıbbi Terminoloji
Ders Kodu SHM-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Zehra Küçükcoşkun
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Tıbbi terminolojinin temel esaslarını kavrar. Tıbbi terimleri, kök önek ve sonek yapılarından yola çıkarak izleyebilir. Bu dersi alan öğrencilerden tıbbi terimlerin temel öğesi olan önek, sonek ve kökler hakkında bilgi edinmiş olmaları ve çeşitli sistemlere ait hastalıkların tanısı, semptomlara ilişkin terimleri doğru yazarak anlamlarını bilmeleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tanışma öğrenim ilke ve hedeflerinin anlatımı;Terminolojiye giriş ve Kök kavramı,Tıbbi Terminoloji ön ekler,Tıbbi Terminoloji son ekler,Tıbbi Terminoloji solunum sistemi,Tıbbi Terminoloji dolaşım sistemi,Tıbbi Terminoloji kemik anatomisi,Tıbbi Terminoloji sindirim sistemi,Tıbbi Terminoloji sinir sistemi,Tıbbi Terminoloji üreme sistemi,Tıbbi Terminoloji üriner sistem,Tıbbi Terminoloji endokrin sistem,duyu organları terminolojisi,genel değerlendirme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tıbbi terminolojinin temeli olan terimlerin öğretmek.Bu dersi alan öğrencilerin tıbbi terimleri, kök önek ve sonek yapılarından yola çıkarak izleyebilmesi, çeşitli sistemlere ait hastalıkların tanısı, semptomlara ilişkin terimleri doğru yazarak anlamlarını bilmelerini sağlamak. Öğrenciye tıp terimlerini doğru yazma, telaffuz etme ve analiz etme becerisi kazanmak suretiyle tıbbın diğer konularına alt yapı oluşturmak, böylece öğrencinin konuyu daha iyi kavramasını sağlamaktır.
Dersin Amacı Tıbbi terminolojinin temeli olan terimlerin öğretmek.Bu dersi alan öğrencilerin tıbbi terimleri, kök önek ve sonek yapılarından yola çıkarak izleyebilmesi, çeşitli sistemlere ait hastalıkların tanısı, semptomlara ilişkin terimleri doğru yazarak anlamlarını bilmelerini sağlamak. Öğrenciye tıp terimlerini doğru yazma, telaffuz etme ve analiz etme becerisi kazanmak suretiyle tıbbın diğer konularına alt yapı oluşturmak, böylece öğrencinin konuyu daha iyi kavramasını sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma;Tıbbi terminoloji Öğrenim ilke ve hedeflerinin anlatımı değerlendirilmesi.
2 Terminolojiye giriş.Tıp terimleri sınıflandırılması anlatımı değerlendirilmesi.
3 Terminolojiye giriş.Kök ve birleştirme formlarının anlatımı değerlendirilmesi.
4 Tıbbi terminoloji Kök ve birleştirme formlarının anlatımı önekler değerlendirilmesi.
5 Tıbbi terminoloji Kök ve birleştirme formlarının anlatımı sonekler değerlendirilmesi.
6 Tıbbi terminoloji solunum sistemi terminolojisinin anlatımı değerlendirilmesi.
7 Tıbbi terminoloji dolaşım sistemi terminolojisinin anlatımı değerlendirilmesi.
8 Tıbbi terminoloji sinir sistemi terminolojisinin anlatımı değerlendirilmesi.
9 Tıbbi terminoloji iskelet ve kas sistemleri terminolojisinin anlatımı değerlendirilmesi.
10 Tıbbi terminoloji üreme sistemi terminolojisinin anlatımı değerlendirilmesi.
11 Tıbbi terminoloji üriner sistem terminolojisinin anlatımı değerlendirilmesi.
12 Tıbbi terminoloji endokrin ve lenfatik sistem terminolojisinin anlatımı değerlendirilmesi.
13 Tıbbi terminoloji sindirim sistemi terminolojisinin anlatımı değerlendirilmesi.
14 Tıbbi terminoloji duyu organları terminolojisinin anlatımı değerlendirilmesi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 1 Çalışma ortamında (hastanede, ambulansta ve alanda) kendisinin ve hasta/kazazedenin güvenliğini sağlamak. 2
2 2 Hastane öncesi acil bakımda gerekli olan ambulans ve ambulans içinde yer alan tüm malzeme ve ekipmanların kullanımını öğrenmek ve bakımlarını yapmak 2
3 3 Hastane öncesi acil bakımda hasta/kazazedenin hayatını tehdit eden durumları saptamak ve gerekli önlemleri almak 3
4 4 Hastane öncesi acil bakımda yaşamsal tehlikesi olan hasta/kazazedeyi etkin bir değerlendirme ile problemini saptayıp hareket planı geliştirmek 3
5 5 Hastane öncesi acil bakımda yapılması gereken uygulama ve girişimleri amacına uygun ve doğru yöntemle yapabilmek(damaryolu girişimleri, entübasyon uygulamaları, gerekli ilaç uygulamaları, atel uygulamaları, temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları, defibrilasyon ve ekg kullanımı) 1
6 6 Hastane öncesi acil bakımda özellikle toplu kaza ve afet durumlarında triaj uygulamalarını yapıp, nakil önceliğini saptamak ve güvenli nakil işlemini sürdürerek uygun sağlık kuruluşuna hasta naklini yapmak 3
7 7 Haberleşme merkezinde (112 merkez) gelen çağrıları değerlendirip,olay yerine ambulans ekibinin yönlendirilmek ve gelen çağrılara hastane öncesi acil bakıma yönelik danışmanlık hizmeti vermek 4
8 8 Bir paramedikte bulunması gereken iletişim, düşünme becerilerine sahip olmak, önderlik ve karar verme yetilerine sahip olmak, ekip çalışması yapabilmek 4
9 9 Haberleşme merkezinde ve hasta nakil ile teslim sürecinde paramedik tarafından doldurulması gereken tüm rapor, kayıt, form ,defter ve tutanakları eksiksiz ve uygun şekilde doldurup teslim etmek 1
10 10 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılıp, teknolojik gelişmeleri izlemek sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirmek 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 8 64
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Tıbbi Terminoloji Anadolu Üniversitesi Ders Notları Tıbbi Terminoloji (Tahir Hatipoğlu, Meryem Çam)
Diğer Kaynaklar Tıbbi Terminoloji Anadolu Üniversitesi Ders Notları Tıbbi Terminoloji (Tahir Hatipoğlu, Meryem Çam)
Materyal
Dökümanlar Tıbbi Terminoloji Anadolu Üniversitesi Ders Notları Tıbbi Terminoloji (Tahir Hatipoğlu, Meryem Çam)
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)