Ders Adı Tıbbi Terminoloji
Ders Kodu SHM-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğretim Görevlisi Hüsamettin Koçak
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. İnsan vücudunun yapı ve morfolojisi ile ilgili bilgiler verilmesi 2. Bu yapının oluşumu ile yapıyı oluşturan organların durumların ve ilişkilerin incelenmesi 3. Tıbbi terim ve kavramları verirken ortak olan uluslar arası Latince terminolojinin kullanılmasının öğretilmesi anatomik öğretimin de temel esaslarıdır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ders hakkında genel bilgiler, tıbbi terimlerin okunuşu ve yapısı, ön ek, kök, son ekler, terim çeşitleri öğrenilir. Anatomi (kemik, eklem, kas), dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, endokrin sistem, sinir sistemi, genital sistem ve 5 duyuya ait terimler öğrenilir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tıbbi terimlerin yazılışı, okunuşu, anlamları ve klinik kullanımlarını öğrenmek.
Dersin Amacı Sağlık alanında görev yapacak sağlık profesyonellerine bütün dünyada kullanılan ortak dil olan tıbbi terminoloji ile ilgili bilgileri vermektir.
WorkPlacement Fizik tedavi teknikeri olarak çalıştığı yerlerde terminolojiyi kullanır.
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında genel bilgilerin verilmesi.
2 Terminolojiye giriş.
3 tıbbi terminoloji terimlerinin okunuşu.
4 tıbbi terimlerin yapısı.
5 Kok ve ön ekler.
6 son ekler.
7 anatomi terimleri.
8 kaslara ait terimler.
9 kana ait terimler.
10 dolaşım ve solunum sistemi terimleri.
11 sindirim ve boşaltım sistemi terimleri
12 endokrin ve duyu sistemi terimleri.
13 sinir ve genital sistem terimleri.
14 mesleki terimler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir. 5
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 5
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir 5
4 Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 4
5 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. 5
6 Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 1
7 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır. 1
8 Kişisel gelişim ilkesini , bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 5
9 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir. 5
10 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 5
11 Fizyoterapi Programı, Terapi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman yetişmesini sağlar. Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar. 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ekinci, Sebahat. 2015; Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, Hatiboğlu Yayınları, Ankara
Diğer Kaynaklar Arslantaş, Didem. 2012; Tıbbi Terminoloji, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar ara sınav, dönem sonu sınavı.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)