Ders Adı Beden Eğitimi l
Ders Kodu SHM-113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğretim Görevlisi Büşra SÜNGÜ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Beden eğitimi ve sporda temel kavramları açıklar Eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun önemini ayırt eder. Beden eğitimi ve sporun amaçlarını açıklar Felsefesi ve diğer bilimlerle ilişkilendirir Beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceğini tartışır. Hareket eğitiminin amacı ve işlevlerini tanımlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Beden eğitimi ve sporun insan organizması üzerindeki etkileri Kondisyonel ve motorik özellikleri Kondisyon çalışmaları Sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için yaklaşımları Yeterli ve dengeli beslenmek Antrenmanın Temel Amacı Ve Temel Görevlerini Antrenmanda Yüklenme Ve Dinlenme İlişkisi Antreman teknikleri Su üzerinde yüzme Yüzme teknikleri Suda can güvenliği sağlama Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Su İçinde Kazazede Kurtarma Beden eğitimi ve sporun insan organizması üzerindeki etkileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Problem çözme becerisi, iletişim becerisi, karar verme becerisi, girişimcilik becerisi, gözlem becerisi, mekânı algılama becerisi, Spor organizasyonları ve olimpiyatlar hakkında bilgi verilir. Spor sakatlıkları hakkında bilgiler verilir. Seçili spor dalına özgü ısınma hareketlerini uygular.Seçili spor dalına özgü kuralları uygular.
Dersin Amacı Bu derste öğrenciye, Sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için yaklaşımları uygulamak, Yeterli ve dengeli beslenmek Antrenmanın Temel Amacı Ve Temel Görevlerini ayırt etmek, Antrenmanda Yüklenme Ve Dinlenme İlişkisini ayırt etmek, Beden eğitimi ve sporun insan organizması üzerindeki etkilerini ayırt etmek, Kondisyonel ve motorik özellikleri ayırt etmek, Su üzerinde yüzmek, Hasta veya yaralıyı sudan kurtarma tekniklerini uygulama yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Beden eğitimi ve sporun insan organizması üzerindeki etkileri
2 Kondisyonel ve motorik özellikleri
3 Kondisyon çalışmaları
4 Sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için yaklaşımları
5 Yeterli ve dengeli beslenmek
6 Antrenmanın Temel Amacı Ve Temel Görevlerini
7 Antrenmanda Yüklenme Ve Dinlenme İlişkisi
8 Antreman teknikleri
9 Su üzerinde yüzme
10 Yüzme teknikleri
11 Suda can güvenliği sağlama
12 Denizde Kişisel Can Kurtarma Tekniklerİ
13 Su İçinde Kazazede Kurtarma
14 Beden eğitimi ve sporun insan organizması üzerindeki etkileri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır. 1
2 Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur. 1
3 Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir. 1
4 Türkiye’de ve Dünyada acil sağlık hizmetlerinin durumu ve gelişimini bilir. Alanına ait yasal mevzuatı ve acil sağlık sistemi içindeki görev, yetki ve sorumluluklarını bilir. 1
5 Temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını yapabilme becerisine sahip olur. EKG ritim analizi, defibrilasyon ve kardiyoversiyon yapabilme becerisine sahip olur. 1
6 Travma ekipmanlarının kullanım ve bakım becerisine sahip olur. Acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım uygular. 1
7 Enfeksiyon kontrol yöntemlerini bilir, kişisel koruyucu önlemler alır ve asepsiantisepsi kurallarına uygun olmasını sağlar. 1
8 Olağan ve olağan dışı durumlarda güvenlik önlemlerini alır ve hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon verebilme becerisine sahip olur. 1
9 Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, ekip içerisinde uyumlu çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme becerisine sahip olur. 1
10 Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 1
11 Entelektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinerek mesleğinin sorumluluklarını, etik değerleri öğrenip uygulayabilir. 0
12 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır, teknolojik gelişmeleri takip eder ve bunlarla ilgili mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılarak sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 8 64
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)