Ders Adı Beden Eğitimi l
Ders Kodu SHM-113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğretim Görevlisi Büşra SÜNGÜ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Beden eğitimi ve sporda temel kavramları açıklar Eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun önemini ayırt eder. Beden eğitimi ve sporun amaçlarını açıklar Felsefesi ve diğer bilimlerle ilişkilendirir Beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceğini tartışır. Hareket eğitiminin amacı ve işlevlerini tanımlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Beden eğitimi ve sporun insan organizması üzerindeki etkileri Kondisyonel ve motorik özellikleri Kondisyon çalışmaları Sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için yaklaşımları Yeterli ve dengeli beslenmek Antrenmanın Temel Amacı Ve Temel Görevlerini Antrenmanda Yüklenme Ve Dinlenme İlişkisi Antreman teknikleri Su üzerinde yüzme Yüzme teknikleri Suda can güvenliği sağlama Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Su İçinde Kazazede Kurtarma Beden eğitimi ve sporun insan organizması üzerindeki etkileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Problem çözme becerisi, iletişim becerisi, karar verme becerisi, girişimcilik becerisi, gözlem becerisi, mekânı algılama becerisi, Spor organizasyonları ve olimpiyatlar hakkında bilgi verilir. Spor sakatlıkları hakkında bilgiler verilir. Seçili spor dalına özgü ısınma hareketlerini uygular.Seçili spor dalına özgü kuralları uygular.
Dersin Amacı Bu derste öğrenciye, Sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için yaklaşımları uygulamak, Yeterli ve dengeli beslenmek Antrenmanın Temel Amacı Ve Temel Görevlerini ayırt etmek, Antrenmanda Yüklenme Ve Dinlenme İlişkisini ayırt etmek, Beden eğitimi ve sporun insan organizması üzerindeki etkilerini ayırt etmek, Kondisyonel ve motorik özellikleri ayırt etmek, Su üzerinde yüzmek, Hasta veya yaralıyı sudan kurtarma tekniklerini uygulama yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Beden eğitimi ve sporun insan organizması üzerindeki etkileri
2 Kondisyonel ve motorik özellikleri
3 Kondisyon çalışmaları
4 Sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için yaklaşımları
5 Yeterli ve dengeli beslenmek
6 Antrenmanın Temel Amacı Ve Temel Görevlerini
7 Antrenmanda Yüklenme Ve Dinlenme İlişkisi
8 Antreman teknikleri
9 Su üzerinde yüzme
10 Yüzme teknikleri
11 Suda can güvenliği sağlama
12 Denizde Kişisel Can Kurtarma Tekniklerİ
13 Su İçinde Kazazede Kurtarma
14 Beden eğitimi ve sporun insan organizması üzerindeki etkileri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 1 Çalışma ortamında (hastanede, ambulansta ve alanda) kendisinin ve hasta/kazazedenin güvenliğini sağlamak. 1
2 2 Hastane öncesi acil bakımda gerekli olan ambulans ve ambulans içinde yer alan tüm malzeme ve ekipmanların kullanımını öğrenmek ve bakımlarını yapmak 1
3 3 Hastane öncesi acil bakımda hasta/kazazedenin hayatını tehdit eden durumları saptamak ve gerekli önlemleri almak 1
4 4 Hastane öncesi acil bakımda yaşamsal tehlikesi olan hasta/kazazedeyi etkin bir değerlendirme ile problemini saptayıp hareket planı geliştirmek 1
5 5 Hastane öncesi acil bakımda yapılması gereken uygulama ve girişimleri amacına uygun ve doğru yöntemle yapabilmek(damaryolu girişimleri, entübasyon uygulamaları, gerekli ilaç uygulamaları, atel uygulamaları, temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları, defibrilasyon ve ekg kullanımı) 1
6 6 Hastane öncesi acil bakımda özellikle toplu kaza ve afet durumlarında triaj uygulamalarını yapıp, nakil önceliğini saptamak ve güvenli nakil işlemini sürdürerek uygun sağlık kuruluşuna hasta naklini yapmak 1
7 7 Haberleşme merkezinde (112 merkez) gelen çağrıları değerlendirip,olay yerine ambulans ekibinin yönlendirilmek ve gelen çağrılara hastane öncesi acil bakıma yönelik danışmanlık hizmeti vermek 1
8 8 Bir paramedikte bulunması gereken iletişim, düşünme becerilerine sahip olmak, önderlik ve karar verme yetilerine sahip olmak, ekip çalışması yapabilmek 1
9 9 Haberleşme merkezinde ve hasta nakil ile teslim sürecinde paramedik tarafından doldurulması gereken tüm rapor, kayıt, form ,defter ve tutanakları eksiksiz ve uygun şekilde doldurup teslim etmek 1
10 10 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılıp, teknolojik gelişmeleri izlemek sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirmek 1
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 8 64
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)