Ders Adı İlkyardım
Ders Kodu SHM-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Burcu NAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları •İlk yardımın temel uygulamalarını açıklayabileceksiniz. •Acil durumlarda müdahaleyi nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz. •Hasta veya yaralının birinci ve ikinci değerlendirmesini doğru şekilde yapabileceksiniz. •Baş ve omurga kırıklarında ilk yardım uygulayabileceksiniz. •Kırık çeşitlerini sayabileceksiniz. •Yanıkta ilkyardım uygulamasını yapabileceksiniz. •Vücut mekaniklerinize uygun ve kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri ile hasta/ yaralıyı güvenli şekilde taşıyabileceksiniz.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ders Tanımı, Giriş, Amaç Ve Öğr. Hedefleri Genel İlkyardım Bilgileri Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi Yetişkinlerde, Çocuklarda ve Bebeklerde Temel Yaşam Desteği Kanamalarda İlkyardım Yaralanmalarda İlkyardım Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım Bilinç Bozukluklarında İlkyardım Zehirlenmelerde İlkyardım Hayvan Isırmalarında İlkyardım Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım Boğulmalarda İlkyardım Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin ilkyardımın temel uygulamalarını doğru yapması ve farklı durumlarda (yaralanma, kanama,kırık,çıkık, yanık gibi) ilkyardım gerçekleştirebilecek bilgi düzeyine sahip olması hedeflenmektedir.
Dersin Amacı İlkyardım dersinin amacı: öğrenciyi yaşamı boyunca karşılaşacağı durumlara ilişkin ilkyardım uygulamaları konusunda bilgi sahibi yapmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ders Tanımı, Giriş, Amaç Ve Öğr. Hedefleri
2 Genel İlkyardım Bilgileri
3 Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
4 Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği
5 Çocuklarda ve Bebeklerde Temel Yaşam Desteği
6 Kanamalarda İlkyardım
7 Yaralanmalarda İlkyardım
8 Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
9 Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım
10 Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
11 Zehirlenmelerde İlkyardım Hayvan Isırmalarında İlkyardım
12 Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
13 Boğulmalarda İlkyardım
14 Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir. 0
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 0
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir 0
4 Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 0
5 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. 0
6 Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 0
7 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır. 0
8 Kişisel gelişim ilkesini , bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 0
9 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir. 0
10 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 0
11 Fizyoterapi Programı, Terapi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman yetişmesini sağlar. Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1.Temel İlk Yardım, Yazarlar: Prof. Dr. Fethiye Erdil , Doç. Dr. Sevilay Şenol Çelik , Prof. Dr. Nurhan Bayraktar, Efil Yayınevi.
Diğer Kaynaklar 1.Temel İlk Yardım, Yazarlar: Prof. Dr. Fethiye Erdil , Doç. Dr. Sevilay Şenol Çelik , Prof. Dr. Nurhan Bayraktar, Efil Yayınevi.
Materyal
Dökümanlar 1.Temel İlk Yardım, Yazarlar: Prof. Dr. Fethiye Erdil , Doç. Dr. Sevilay Şenol Çelik , Prof. Dr. Nurhan Bayraktar, Efil Yayınevi.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer 2. Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı, Yazarlar: H. Fazıl İNAN, Zülfinaz KURT, İlknur KUBİLAY, İlkyardım Ve Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)