Ders Adı Kalite Yönetim Sistemleri
Ders Kodu SHM-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Toplam kalite yönetimi felsefesini anlama Toplam kalite yönetimi araç ve tekniklerini bilme ve bunları kullanabilme Kalite standartlarını bilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Toplam kalite yönetimi, Kalite güvence sistemleri, ISO9000 serisi standartlar, ISO14000, Kalite geliştirme araçları, Kalite organizasyonu, Kalite-maliyet modelleri, Kalite yönetiminde güncel gelişmeler, Kaizen (sürekli gelişme).
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kalite bilinci oluşturma
Dersin Amacı Toplam kalite yönetimi ilke ve tekniklerinin anlaşılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kalite, kalite yönetim ve kalite yönetim temel unsurları (kalite kontrol, kalite yönetim sistemi ve kalite iyileştirme) tanımı Kalite, kalite yönetim ve kalite yönetim temel unsurları (kalite kontrol, kalite yönetim sistemi ve kalite iyileştirme) tanımı Kalite, kalite yönetim ve kalite yönetim temel unsurları (kalite kontrol, kalite yönetim sistemi ve kalite iyileştirme) tanımı
2 Klasik yönetim anlayışı ve toplam kalite yönetiminin karşılaştırılması
3 Toplam kalite yönetimine ilişkin temel kavramlar, bu kavramların toplam kalite yönetimi içerisindeki yeri ve önemi
4 Toplam kalite yönetimi unsurları ve bu unsurların toplam kalite yönetimi açısından önemi
5 Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri (Proses Yaklaşımı, Sürekli iyileştirme )
6 Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri (Liderlik, Toplam Katılım)
7 Toplam Kalite Yönetimi ve İlkeleri (Tedarikçiler ve İşbirliği, Müşteri Odaklılık)
8 Toplam kalite yönetiminde kullanılan sorun çözme teknikleri
9 Kalite maliyetleri ve kalite maliyet sistemi
10 Kalite çemberleri, örgütlenişi, işleyişi, faydaları
11 Vizyon, Misyon
12 PUKÖ Döngüsü, Kaizen-Sürekli İyileştirme
13 Toplam kalite yönetimi Türkiye uygulaması, ISO 9000 standartları
14 Türkiye ve dünyada toplam kalite yönetimi uygulamaları karşılaştırılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ulusal tarihimizi daima göz önünde bulundurarak mesleki ve ahlaki değerlere göre hareket eder. 0
2 Protez hazırlanması sırasında, aldığı temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerini kullanır. 0
3 Bir diş protez laboratuarında bulunan uygun cihaz ve malzemeleri değerlendirerek üretici firma talimatlarına göre uygun bir şekilde kullanır. 0
4 Diş hekimliği alanında protez laboratuarı için gerekli olan modern teknolojik gelişmeleri takip eder ve uygular 0
5 Protez yapımı aşamasında diş hekimleri ile iletişim kurarak takım çalışması yapar. 0
6 İş organizasyonu yapar ve çalışma ortamında gerekli dezenfeksiyon ve sterilizasyonu sağlar. 0
7 Estetik, hijyenik ve biyomekanik kurallara uygun olarak sabit ve hareketli protezler hazırlar. 0
8 Protez hazırlarken, çiğneme fonksiyonu ve oklüzyon kurallarına uygun olarak hazırlayacak bilgi ve beceriye sahip olur. 0
9 Metal destekli ve tam porselen sabit protez yapar. 0
10 İmplant üstü ve hassas tutuculu protez yapar. 0
11 Ortodontik aperey yapar 0
12 Çene yüz protezleri yapar. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 14 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Öztürk, A. (2009). Kalite Yönetimi ve Planlaması Tekin, M. (2004). Toplam Kalite Yönetimi Kıngır, S. (2006). Toplam Kalite Yönetimi, Nobel Halis, M. (2008). Toplam Kalite Yönetimi, Sakarya
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)