Ders Adı Sağlık Hukuku
Ders Kodu ANS-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 3-Vahdettin AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Sağlık alanında insanların sahip oldukları temel hakları öğretmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel insan hakkı olarak sağlık hakkı
  Ön Hazırlık: ER, Ünal; Sağlık Hukuku, 2008. ÜÇIŞIK, Fehim; Sağlık Hukuku, 2010. HAKERİ, Hakan; Tıp Hukuku, 2012.
2 Uluslararası Sağlık örgütleri, ulusal sağlık örgütlenmesi
  Ön Hazırlık: WHO, The International Health Regulations. KAZMIER, Janice; Health Care Law, 2008. FURROW, Barry; JOST, Timoty; JOHNSON, Sandra; Health Law, 2000. KERVEY, Tamara; McHALE, Jean Vanessa; Health Law and The European Union, 2004. MOSSIALOS, Elias;PERMANAND, Govin; BAETEN, Rita; KERVEY, Tamara; Health Systems Governance in Europe, 2010.
3 Meslek odaları ve üst kuruluşları
  Ön Hazırlık: ER, Ünal; Sağlık Hukuku, 2008. ÜÇIŞIK, Fehim; Sağlık Hukuku, 2010. ATEŞ, Metin; Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011.
4 Özel Sağlık kuruluşları
  Ön Hazırlık: HATIRNAZ, Gültezer; Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları, 2009. DEMİR, Mehmet; Sağlık ve Tıp Hukuku Mevzuatı, Uluslararası Kaynaklar, 2006.
5 Hastane yönetimi ilke ve kuralları
  Ön Hazırlık: ATEŞ, Metin; Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011. DEMİR, Mehmet; Sağlık ve Tıp Hukuku Mevzuatı, Uluslararası Kaynaklar, 2006. ÇATAK IRIZ, Betül; Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Zararlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu, 2011. KARAKAŞ, İsa; Uygulamalı Genel Sağlık Sigortası Rehberi, 2010. MOSSIALOS, Elias;PERMANAND, Govin; BAETEN, Rita; KERVEY, Tamara; Health Systems Governance in Europe, 2010. BAYGIN, Cem; UÇAR, Metin; BÜYÜKAY, Yusuf; Sağlık Hukuku Sempozyumu, Erzincan, 2006.
6 Kamu Hastaneleri Birlikleri yönetimi ilke ve kuralları
  Ön Hazırlık: ATEŞ, Metin; Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011. DEMİR, Mehmet; Sağlık ve Tıp Hukuku Mevzuatı, Uluslararası Kaynaklar, 2006. ÇATAK IRIZ, Betül; Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Zararlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu, 2011. KARAKAŞ, İsa; Uygulamalı Genel Sağlık Sigortası Rehberi, 2010. MOSSIALOS, Elias;PERMANAND, Govin; BAETEN, Rita; KERVEY, Tamara; Health Systems Governance in Europe, 2010. BAYGIN, Cem; UÇAR, Metin; BÜYÜKAY, Yusuf; Sağlık Hukuku Sempozyumu, Erzincan, 2006.
7 Kamu sağlığı kavramı ve kamu sağlığının korunması
  Ön Hazırlık: ER, Ünal; Sağlık Hukuku, 2008. ÜÇIŞIK, Fehim; Sağlık Hukuku, 2010. HAKERİ, Hakan; Tıp Hukuku, 2012.
8 Sağlık hukukunda tedavi sözleşmeleri ve niteliği
  Ön Hazırlık: ÖZDEMİR, Hayrünnisa; Özel Hukukta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi, 2004. İPEKYÜZ, Filiz; Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi, 2006. TÜRKMEN, Ali; Hasta ve Hekim Hukuku, 2010. TACİR, Hamide, Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı, 2011.
9 Sağlık hukukunda sorumluluk kavramı
  Ön Hazırlık: KICALIOĞLU, Mustafa; Doktorların ve Hastanelerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumlulukları, 2011. ÖZAY, Merter; Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu, 2006. SARITAŞ, Hatice; Hasta Hakları Açısından Hekim Sorumluluğu, 2006. YILMAZ, Battal; Hekimin Hukuki Sorumluluğu, 2010. KARASU, Sinem; Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü, 2009. PETEK, Hasan; İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu, 2009. ŞENOCAK, Zarife; Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu, 1998. ÇATAK IRIZ, Betül; Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Zararlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu, 2011. AYDIN, Murat; Tıbbi Müdahale Olarak Organ ve Doku Nakli ve Ceza Sorumluluğu, 2008. ÇAKMUT, Özlem; Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi, 2002. DEMİR, Mehmet; Tıbbi Organizasyon Kusuru Açısından Hastanelerin Hukuksal Sorumluluğu, 2010.
10 Sağlık hukukunda kurumların sorumluluğu
  Ön Hazırlık: KICALIOĞLU, Mustafa; Doktorların ve Hastanelerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumlulukları, 2011. ÇATAK IRIZ, Betül; Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Zararlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu, 2011. AYDIN, Murat; Tıbbi Müdahale Olarak Organ ve Doku Nakli ve Ceza Sorumluluğu, 2008. ÇAKMUT, Özlem; Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi, 2002. DEMİR, Mehmet; Tıbbi Organizasyon Kusuru Açısından Hastanelerin Hukuksal Sorumluluğu, 2010. HATIRNAZ, Gültezer; Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları, 2009.
11 Sağlık hukukunda sağlık personelinin sorumluluğu
  Ön Hazırlık: KICALIOĞLU, Mustafa; Doktorların ve Hastanelerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumlulukları, 2011. ÖZAY, Merter; Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu, 2006. SARITAŞ, Hatice; Hasta Hakları Açısından Hekim Sorumluluğu, 2006. TÜRKMEN, Ali; Hasta ve Hekim Hukuku, 2010. YILMAZ, Battal; Hekimin Hukuki Sorumluluğu, 2010. KARASU, Sinem; Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü, 2009. ŞENOCAK, Zarife; Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu, 1998. AYDIN, Murat; Tıbbi Müdahale Olarak Organ ve Doku Nakli ve Ceza Sorumluluğu, 2008. ÇAKMUT, Özlem; Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi, 2002.
12 Sağlık uygulamalarından kaynaklanan ceza sorumluluğu
  Ön Hazırlık: YILMAZ, Battal; Hekimin Hukuki Sorumluluğu, 2010. KARASU, Sinem; Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü, 2009. AYDIN, Murat; Tıbbi Müdahale Olarak Organ ve Doku Nakli ve Ceza Sorumluluğu, 2008. ÇAKMUT, Özlem; Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi, 2002. ER, Ünal; Sağlık Hukuku, 2008. ÜÇIŞIK, Fehim; Sağlık Hukuku, 2010. HAKERİ, Hakan; Tıp Hukuku, 2012.
13 Tıbbi etik ilkeleri ve uygulama örnekleri
  Ön Hazırlık: METİN, Sevtap; Biyo-Tıp Etiği ve Hukuk, 2010. KIZILARSLAN, Hakan; Vücudun Muayenesi ve Örnek Alma, 2007. GOSTIN, Lawrence; Public Health Law and Ethics, 2002. SERT, Gürkan; Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı, 2008.
14 Hasta hakları ve korunması
  Ön Hazırlık: SERT, Gürkan; Hasta Hakları, 2004. SARITAŞ, Hatice; Hasta Hakları Açısından Hekim Sorumluluğu, 2006. TÜRKMEN, Ali; Hasta ve Hekim Hukuku, 2010.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ulusal tarihimizi daima göz önünde bulundurarak mesleki ve ahlaki değerlere göre hareket eder. 5
2 Protez hazırlanması sırasında, aldığı temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerini kullanır. 5
3 Bir diş protez laboratuarında bulunan uygun cihaz ve malzemeleri değerlendirerek üretici firma talimatlarına göre uygun bir şekilde kullanır. 5
4 Diş hekimliği alanında protez laboratuarı için gerekli olan modern teknolojik gelişmeleri takip eder ve uygular 4
5 Protez yapımı aşamasında diş hekimleri ile iletişim kurarak takım çalışması yapar. 4
6 İş organizasyonu yapar ve çalışma ortamında gerekli dezenfeksiyon ve sterilizasyonu sağlar. 4
7 Estetik, hijyenik ve biyomekanik kurallara uygun olarak sabit ve hareketli protezler hazırlar. 3
8 Protez hazırlarken, çiğneme fonksiyonu ve oklüzyon kurallarına uygun olarak hazırlayacak bilgi ve beceriye sahip olur. 3
9 Metal destekli ve tam porselen sabit protez yapar. 3
10 İmplant üstü ve hassas tutuculu protez yapar. 5
11 Ortodontik aperey yapar 5
12 Çene yüz protezleri yapar. 3
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu ER, Ünal; Sağlık Hukuku, 2008. ÜÇIŞIK, Fehim; Sağlık Hukuku, 2010. HAKERİ, Hakan; Tıp Hukuku, 2012. ATEŞ, Metin; Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011.
Diğer Kaynaklar DEMİR, Mehmet; Sağlık ve Tıp Hukuku Mevzuatı, Uluslar arası Kaynaklar, 2006. METİN, Sevtap; Biyo-Tıp Etiği ve Hukuk, 2010. KIZILARSLAN, Hakan; Vücudun Muayenesi ve Örnek Alma, 2007. KICALIOĞLU, Mustafa; Doktorların ve Hastanelerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumlulukları, 2011. ÖZAY, Merter; Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu, 2006. SERT, Gürkan; Hasta Hakları, 2004. SARITAŞ, Hatice; Hasta Hakları Açısından Hekim Sorumluluğu, 2006. TÜRKMEN, Ali; Hasta ve Hekim Hukuku, 2010. TACİR, Hamide, Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı, 2011. YILMAZ, Battal; Hekimin Hukuki Sorumluluğu, 2010. KARASU, Sinem; Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü, 2009. PETEK, Hasan; İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu, 2009. ŞENOCAK, Zarife; Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu, 1998. ÖZDEMİR, Hayrünnisa; Özel Hukukta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi, 2004. ÇATAK IRIZ, Betül; Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Zararlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu, 2011. AYDIN, Murat; Tıbbi Müdahale Olarak Organ ve Doku Nakli ve Ceza Sorumluluğu, 2008. ÇAKMUT, Özlem; Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi, 2002. DEMİR, Mehmet; Tıbbi Organizasyon Kusuru Açısından Hastanelerin Hukuksal Sorumluluğu, 2010. SERT, Gürkan; Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı, 2008. İPEKYÜZ, Filiz; Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi, 2006. HATIRNAZ, Gültezer; Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları, 2009. KARAKAŞ, İsa; Uygulamalı Genel Sağlık Sigortası Rehberi, 2010. KAZMIER, Janice; Health Care Law, 2008. FURROW, Barry; JOST, Timoty; JOHNSON, Sandra; Health Law, 2000. KERVEY, Tamara; McHALE, Jean Vanessa; Health Law and The European Union, 2004. MOSSIALOS, Elias;PERMANAND, Govin; BAETEN, Rita; KERVEY, Tamara; Health Systems Governance in Europe, 2010. GOSTIN, Lawrence; Public Health Law and Ethics, 2002.
Materyal
Dökümanlar GÜZEL, Ali; Uluslararası I.Sağlık Hukuku Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, 2010. GÜZEL, Ali, Uluslararası II.Sağlık Hukuku Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, 2011. SEMPOZYUM, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, 2008 BAYGIN, Cem; UÇAR, Metin; BÜYÜKAY, Yusuf; Sağlık Hukuku Sempozyumu, Erzincan, 2006. SARP, Nilgün; HAKERİ, Hakan; Sağlık Hukuku Sempozyumu, Kıbrıs, 2010. SARP, Nilgün; II.Sağlık Hukuku Sempozyumu, Kıbrıs, 2011. WHO, The World Health Reports WHO, World Health Statistics WHO, International Health Regulations WHO, The International Classification of Diseases
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)