Ders Adı Acil Hasta Bakımı I
Ders Kodu IAY-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Asuman KOCAKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Birinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak, 2.Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak, 3.İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak, 4.Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak, 5.Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek, 6.Solunum Sıkıntısında Acil Bakım Uygulamak, 7.Kardiyo Vasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek, 8.Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım Uygulamak, 9.Sinir Sistemi Hastalıkları Değerlendirmek 10.Sinir Sistemi Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hastane Öncesi Acil Bakım, Tanıya Götürücü Bulgular ,Hastanın Değerlendirilmesi, Fizik Muayene, Solunum Sistemi Hastalıkları ve Acilleri, Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Acilleri,Sinir Sistemi Hastalıkları ve Acilleri, Arteriyal kan basıncı, ateş ,solunum nabız ölçüm uygulamaları,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.Hastane öncesi acil bakımda hasta/kazazedenin birincil ve ikincil değerlendirme tekniklerinin öğretilmesi 2.Solunum Sistemi Hastalıkları ve Acil Bakım Uygulamalarının Öğretilmesi 3.Kardiovasküler Sistem Hastalıkları ve Acil Bakım Uygulamalarının Öğretilmesi 4.Sinir Sistemi Hastalıkları ve Acil Bakım Uygulamalarının Öğretilmesi
Dersin Amacı Acil hasta bakımı 1 dersinde; Birinci Değerlendirme Tekniklerini, İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak ve Tıbbi acillerde, acil bakım uygulama yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca solunum sistemi ve kardiyak hastalıklarda acil bakım uygulamak yaşam bulgularını doğru değerlendirebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri
2 Birinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak,
3 Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak,
4 Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak,
5 İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak,
6 Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak,
7 Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek,
8 Solunum Sıkıntısında Acil Bakım Uygulamak,
9 Kardiyo Vasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek,
10 Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım Uygulamak,
11 Sinir Sistemi Hastalıkları Değerlendirmek
12 Sinir Sistemi Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak.
13 İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak,
14 Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak,
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 1 Çalışma ortamında (hastanede, ambulansta ve alanda) kendisinin ve hasta/kazazedenin güvenliğini sağlamak. 4
2 2 Hastane öncesi acil bakımda gerekli olan ambulans ve ambulans içinde yer alan tüm malzeme ve ekipmanların kullanımını öğrenmek ve bakımlarını yapmak 3
3 3 Hastane öncesi acil bakımda hasta/kazazedenin hayatını tehdit eden durumları saptamak ve gerekli önlemleri almak 5
4 4 Hastane öncesi acil bakımda yaşamsal tehlikesi olan hasta/kazazedeyi etkin bir değerlendirme ile problemini saptayıp hareket planı geliştirmek 5
5 5 Hastane öncesi acil bakımda yapılması gereken uygulama ve girişimleri amacına uygun ve doğru yöntemle yapabilmek(damaryolu girişimleri, entübasyon uygulamaları, gerekli ilaç uygulamaları, atel uygulamaları, temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları, defibrilasyon ve ekg kullanımı) 5
6 6 Hastane öncesi acil bakımda özellikle toplu kaza ve afet durumlarında triaj uygulamalarını yapıp, nakil önceliğini saptamak ve güvenli nakil işlemini sürdürerek uygun sağlık kuruluşuna hasta naklini yapmak 4
7 7 Haberleşme merkezinde (112 merkez) gelen çağrıları değerlendirip,olay yerine ambulans ekibinin yönlendirilmek ve gelen çağrılara hastane öncesi acil bakıma yönelik danışmanlık hizmeti vermek 3
8 8 Bir paramedikte bulunması gereken iletişim, düşünme becerilerine sahip olmak, önderlik ve karar verme yetilerine sahip olmak, ekip çalışması yapabilmek 3
9 9 Haberleşme merkezinde ve hasta nakil ile teslim sürecinde paramedik tarafından doldurulması gereken tüm rapor, kayıt, form ,defter ve tutanakları eksiksiz ve uygun şekilde doldurup teslim etmek 3
10 10 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılıp, teknolojik gelişmeleri izlemek sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirmek 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 157    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)Emergency Medicine (A Comprehensive Study Guide) Judith E. Tintinalli 2)Ambulans Ekipleri Standardizasyonu Dr. Turhan Sofuoğlu, Doç.Dr. Hakan Topaçoğlu, Dr. R.Okan Erol 3)Par-der Yayınları, 4)Alanda Acil Bakım, Yrd. Doç.Dr. Sezgin Sarıkaya, Yeditepe Üniversitesi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)