Ders Adı Acil Hasta Bakımı I
Ders Kodu IAY-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Asuman KOCAKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Birinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak, 2.Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak, 3.İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak, 4.Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak, 5.Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek, 6.Solunum Sıkıntısında Acil Bakım Uygulamak, 7.Kardiyo Vasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek, 8.Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım Uygulamak, 9.Sinir Sistemi Hastalıkları Değerlendirmek 10.Sinir Sistemi Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hastane Öncesi Acil Bakım, Tanıya Götürücü Bulgular ,Hastanın Değerlendirilmesi, Fizik Muayene, Solunum Sistemi Hastalıkları ve Acilleri, Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Acilleri,Sinir Sistemi Hastalıkları ve Acilleri, Arteriyal kan basıncı, ateş ,solunum nabız ölçüm uygulamaları,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.Hastane öncesi acil bakımda hasta/kazazedenin birincil ve ikincil değerlendirme tekniklerinin öğretilmesi 2.Solunum Sistemi Hastalıkları ve Acil Bakım Uygulamalarının Öğretilmesi 3.Kardiovasküler Sistem Hastalıkları ve Acil Bakım Uygulamalarının Öğretilmesi 4.Sinir Sistemi Hastalıkları ve Acil Bakım Uygulamalarının Öğretilmesi
Dersin Amacı Acil hasta bakımı 1 dersinde; Birinci Değerlendirme Tekniklerini, İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak ve Tıbbi acillerde, acil bakım uygulama yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca solunum sistemi ve kardiyak hastalıklarda acil bakım uygulamak yaşam bulgularını doğru değerlendirebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri
2 Birinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak,
3 Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak,
4 Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak,
5 İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak,
6 Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak,
7 Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek,
8 Solunum Sıkıntısında Acil Bakım Uygulamak,
9 Kardiyo Vasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek,
10 Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım Uygulamak,
11 Sinir Sistemi Hastalıkları Değerlendirmek
12 Sinir Sistemi Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak.
13 İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak,
14 Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak,
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır. 4
2 Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur. 3
3 Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir. 5
4 Türkiye’de ve Dünyada acil sağlık hizmetlerinin durumu ve gelişimini bilir. Alanına ait yasal mevzuatı ve acil sağlık sistemi içindeki görev, yetki ve sorumluluklarını bilir. 5
5 Temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını yapabilme becerisine sahip olur. EKG ritim analizi, defibrilasyon ve kardiyoversiyon yapabilme becerisine sahip olur. 5
6 Travma ekipmanlarının kullanım ve bakım becerisine sahip olur. Acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım uygular. 4
7 Enfeksiyon kontrol yöntemlerini bilir, kişisel koruyucu önlemler alır ve asepsiantisepsi kurallarına uygun olmasını sağlar. 3
8 Olağan ve olağan dışı durumlarda güvenlik önlemlerini alır ve hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon verebilme becerisine sahip olur. 3
9 Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, ekip içerisinde uyumlu çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme becerisine sahip olur. 3
10 Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 4
11 Entelektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinerek mesleğinin sorumluluklarını, etik değerleri öğrenip uygulayabilir. 0
12 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır, teknolojik gelişmeleri takip eder ve bunlarla ilgili mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılarak sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 157    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)Emergency Medicine (A Comprehensive Study Guide) Judith E. Tintinalli 2)Ambulans Ekipleri Standardizasyonu Dr. Turhan Sofuoğlu, Doç.Dr. Hakan Topaçoğlu, Dr. R.Okan Erol 3)Par-der Yayınları, 4)Alanda Acil Bakım, Yrd. Doç.Dr. Sezgin Sarıkaya, Yeditepe Üniversitesi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)