Ders Adı Acil Hasta Bakımı II
Ders Kodu IAY-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Zehra KÜÇÜKCOŞKUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Hasta Veya Yaralıyı İzlemek, İlaç Uygulamak, 2. Sindirim Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek, 3. Karın Ağrılı Hastaya Acil Bakım Uygulamak 4. Metabolik Hastalıkları Değerlendirmek,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin Tanıtımı, Giriş, Amaç Ve Öğrenim Hedefleri,Hasta Veya Yaralıyı İzlemek, İlaç Uygulamak Sindirim Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek, Sindirim Sistemi Acilleri, Karın Ağrılı Hastaya Acil Bakım Uygulamak, Metabolik Hastalıkları Değerlendirmek, Metabolik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak, Metabolik Hastalıklar- Diyabet Metabolik Hastalıklar -Sıvı-Elektrolit, Asit- Baz, Enfeksiyon Hastalıklarını Değerlendirmek, Enfeksiyon Hastalıklarında Acil Bakım Uygulamak, Ürogenital Hastalıkları Değerlendirmek Ürogenital Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hasta ve yaralıyı izlemek, ilaç uygulamayı öğrenmek.
Dersin Amacı Acil Hasta Bakımı II dersinde; Hasta veya yaralıyı izlemek, ilaç uygulamak, enfeksiyon hastalıklarını değerlendirmek ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin Tanıtımı: Giriş , amaç ve Öğrenim hedefleri
2 Hasta Veya Yaralıyı İzlemek, ,
3 İlaç Uygulamak
4 Sindirim Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek,
5 Sinidrim sistemi acilleri
6 Karın Ağrılı Hastaya Acil Bakım Uygulamak,
7 Metabolik Hastalıkları Değerlendirmek,
8 Metabolik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak,
9 Metabolik Hastalıklar- Diyabet
10 Metabolik Hastalıklar -Sıvı-elektrolit, asit- baz
11 Enfeksiyon Hastalıklarını Değerlendirmek,
12 Enfeksiyon Hastalıklarında Acil Bakım Uygulamak,
13 Ürogenital Hastalıkları Değerlendirmek
14 Ürogenital Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 1 Çalışma ortamında (hastanede, ambulansta ve alanda) kendisinin ve hasta/kazazedenin güvenliğini sağlamak. 5
2 2 Hastane öncesi acil bakımda gerekli olan ambulans ve ambulans içinde yer alan tüm malzeme ve ekipmanların kullanımını öğrenmek ve bakımlarını yapmak 5
3 3 Hastane öncesi acil bakımda hasta/kazazedenin hayatını tehdit eden durumları saptamak ve gerekli önlemleri almak 5
4 4 Hastane öncesi acil bakımda yaşamsal tehlikesi olan hasta/kazazedeyi etkin bir değerlendirme ile problemini saptayıp hareket planı geliştirmek 5
5 5 Hastane öncesi acil bakımda yapılması gereken uygulama ve girişimleri amacına uygun ve doğru yöntemle yapabilmek(damaryolu girişimleri, entübasyon uygulamaları, gerekli ilaç uygulamaları, atel uygulamaları, temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları, defibrilasyon ve ekg kullanımı) 5
6 6 Hastane öncesi acil bakımda özellikle toplu kaza ve afet durumlarında triaj uygulamalarını yapıp, nakil önceliğini saptamak ve güvenli nakil işlemini sürdürerek uygun sağlık kuruluşuna hasta naklini yapmak 5
7 7 Haberleşme merkezinde (112 merkez) gelen çağrıları değerlendirip,olay yerine ambulans ekibinin yönlendirilmek ve gelen çağrılara hastane öncesi acil bakıma yönelik danışmanlık hizmeti vermek 5
8 8 Bir paramedikte bulunması gereken iletişim, düşünme becerilerine sahip olmak, önderlik ve karar verme yetilerine sahip olmak, ekip çalışması yapabilmek 4
9 9 Haberleşme merkezinde ve hasta nakil ile teslim sürecinde paramedik tarafından doldurulması gereken tüm rapor, kayıt, form ,defter ve tutanakları eksiksiz ve uygun şekilde doldurup teslim etmek 4
10 10 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılıp, teknolojik gelişmeleri izlemek sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirmek 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar İlk ve Acil Yardım Kitabı, Acil ilaç Rehberleri, Sağlık Bakanlığı Temel Modül Kitabı,İlk ve acil yardım teknikerliği paramedik mesleki beceriler Öğr.Gör.Gürkan ÖZEL-Öğr.Gör.Dr.Betül AKBUĞA ÖZEL-Yard.Doç.Dr. Cihangir ÖZCAN
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)