Ders Adı Acil Sağlık Hizmetleri I
Ders Kodu IAY-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Asuman KOCAKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek 2. Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek 3. Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek 4. Türkiye?de Ambulans donanımlarını ayırt etmek 5. Türkiye?de Acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek 6. Türkiye?de Acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak 7. Paramediğin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek 8. Görev Organizasyonu yapmak 9. Kendi güvenliğini sağlamak 10. Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak 11. Ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin Tanıtımı: Giriş , amaç ve Öğrenim hedefleri Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek Türkiye?de Acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatı değerlendirmek Türkiye?de Acil sağlık hizmetlerinin teşkilat yapısını değerlendirmek Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek Türkiye?de Ambulans donanımlarını ayırt etmek Türkiye?de Acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek Türkiye?de Acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak Paramediğin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek Görev Organizasyonu yapmak Kendi güvenliğini sağlamak Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak Ambulans ve Acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak sağlamak
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek 2. Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek 3. Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek 4. Türkiye?de Ambulans donanımlarını ayırt etmek 5. Türkiye?de Acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek 6. Türkiye?de Acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak 7. Paramediğin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek 8. Görev Organizasyonu yapmak 9. Kendi güvenliğini sağlamak 10. Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak 11. Ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak
Dersin Amacı öğrenciyi yönetmelikler, mevzuatlar, acil sevisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirmektir. Paramedik olarak yetki ve sorumluluklarını bilmesini sağlamak.Ambulans kullanırken nelere dikkat edeceğini bilmesini sağlamak.Her türlü ambulans hakkında yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin Tanıtımı: Giriş , amaç ve Öğrenim hedefleri
2 Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek
3 Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek
4 Türkiye’de Acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatı değerlendirmek
5 Türkiye’de Acil sağlık hizmetlerinin teşkilat yapısını değerlendirmek
6 Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek
7 Türkiye’de Ambulans donanımlarını ayırt etmek
8 Türkiye’de Acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek
9 Türkiye’de Acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak
10 Paramediğin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek
11 Görev Organizasyonu yapmak
12 Kendi güvenliğini sağlamak
13 Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak
14 Ambulans ve Acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak sağlamak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır. 2
2 Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur. 4
3 Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir. 1
4 Türkiye’de ve Dünyada acil sağlık hizmetlerinin durumu ve gelişimini bilir. Alanına ait yasal mevzuatı ve acil sağlık sistemi içindeki görev, yetki ve sorumluluklarını bilir. 2
5 Temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını yapabilme becerisine sahip olur. EKG ritim analizi, defibrilasyon ve kardiyoversiyon yapabilme becerisine sahip olur. 3
6 Travma ekipmanlarının kullanım ve bakım becerisine sahip olur. Acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım uygular. 5
7 Enfeksiyon kontrol yöntemlerini bilir, kişisel koruyucu önlemler alır ve asepsiantisepsi kurallarına uygun olmasını sağlar. 5
8 Olağan ve olağan dışı durumlarda güvenlik önlemlerini alır ve hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon verebilme becerisine sahip olur. 4
9 Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, ekip içerisinde uyumlu çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme becerisine sahip olur. 5
10 Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 2
11 Entelektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinerek mesleğinin sorumluluklarını, etik değerleri öğrenip uygulayabilir. 0
12 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır, teknolojik gelişmeleri takip eder ve bunlarla ilgili mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılarak sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 10 100
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Ders Notları, Ankara 112 İlk Yardım Eğitim Notları vb.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)