Ders Adı Acil Sağlık Hizmetleri I
Ders Kodu IAY-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Asuman KOCAKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek 2. Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek 3. Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek 4. Türkiye?de Ambulans donanımlarını ayırt etmek 5. Türkiye?de Acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek 6. Türkiye?de Acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak 7. Paramediğin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek 8. Görev Organizasyonu yapmak 9. Kendi güvenliğini sağlamak 10. Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak 11. Ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin Tanıtımı: Giriş , amaç ve Öğrenim hedefleri Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek Türkiye?de Acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatı değerlendirmek Türkiye?de Acil sağlık hizmetlerinin teşkilat yapısını değerlendirmek Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek Türkiye?de Ambulans donanımlarını ayırt etmek Türkiye?de Acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek Türkiye?de Acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak Paramediğin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek Görev Organizasyonu yapmak Kendi güvenliğini sağlamak Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak Ambulans ve Acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak sağlamak
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek 2. Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek 3. Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek 4. Türkiye?de Ambulans donanımlarını ayırt etmek 5. Türkiye?de Acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek 6. Türkiye?de Acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak 7. Paramediğin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek 8. Görev Organizasyonu yapmak 9. Kendi güvenliğini sağlamak 10. Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak 11. Ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak
Dersin Amacı öğrenciyi yönetmelikler, mevzuatlar, acil sevisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirmektir. Paramedik olarak yetki ve sorumluluklarını bilmesini sağlamak.Ambulans kullanırken nelere dikkat edeceğini bilmesini sağlamak.Her türlü ambulans hakkında yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin Tanıtımı: Giriş , amaç ve Öğrenim hedefleri
2 Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek
3 Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek
4 Türkiye’de Acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatı değerlendirmek
5 Türkiye’de Acil sağlık hizmetlerinin teşkilat yapısını değerlendirmek
6 Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek
7 Türkiye’de Ambulans donanımlarını ayırt etmek
8 Türkiye’de Acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek
9 Türkiye’de Acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak
10 Paramediğin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek
11 Görev Organizasyonu yapmak
12 Kendi güvenliğini sağlamak
13 Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak
14 Ambulans ve Acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak sağlamak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 1 Çalışma ortamında (hastanede, ambulansta ve alanda) kendisinin ve hasta/kazazedenin güvenliğini sağlamak. 2
2 2 Hastane öncesi acil bakımda gerekli olan ambulans ve ambulans içinde yer alan tüm malzeme ve ekipmanların kullanımını öğrenmek ve bakımlarını yapmak 4
3 3 Hastane öncesi acil bakımda hasta/kazazedenin hayatını tehdit eden durumları saptamak ve gerekli önlemleri almak 1
4 4 Hastane öncesi acil bakımda yaşamsal tehlikesi olan hasta/kazazedeyi etkin bir değerlendirme ile problemini saptayıp hareket planı geliştirmek 2
5 5 Hastane öncesi acil bakımda yapılması gereken uygulama ve girişimleri amacına uygun ve doğru yöntemle yapabilmek(damaryolu girişimleri, entübasyon uygulamaları, gerekli ilaç uygulamaları, atel uygulamaları, temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları, defibrilasyon ve ekg kullanımı) 3
6 6 Hastane öncesi acil bakımda özellikle toplu kaza ve afet durumlarında triaj uygulamalarını yapıp, nakil önceliğini saptamak ve güvenli nakil işlemini sürdürerek uygun sağlık kuruluşuna hasta naklini yapmak 5
7 7 Haberleşme merkezinde (112 merkez) gelen çağrıları değerlendirip,olay yerine ambulans ekibinin yönlendirilmek ve gelen çağrılara hastane öncesi acil bakıma yönelik danışmanlık hizmeti vermek 5
8 8 Bir paramedikte bulunması gereken iletişim, düşünme becerilerine sahip olmak, önderlik ve karar verme yetilerine sahip olmak, ekip çalışması yapabilmek 4
9 9 Haberleşme merkezinde ve hasta nakil ile teslim sürecinde paramedik tarafından doldurulması gereken tüm rapor, kayıt, form ,defter ve tutanakları eksiksiz ve uygun şekilde doldurup teslim etmek 5
10 10 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılıp, teknolojik gelişmeleri izlemek sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirmek 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 10 100
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Ders Notları, Ankara 112 İlk Yardım Eğitim Notları vb.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)