Ders Adı Acil Sağlık Hizmetleri II
Ders Kodu IAY-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Asuman KOCAKAYA
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Afetlerde acil bakım uygulayabilme 2- KBR1 riskini değerlendirip acil bakım uygulayabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri Afetlerde Temel Korunma Prensiplerine Uymak Afetlerde Acil Bakım Uygulamak Triyaj KBRN Riskini Değerlendirmek Biyolojik Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak Kimyasal Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak Nükleer, Radyoaktif Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak Personel Güvenliği Sorumluluk Kazanmak Yangın Önleme Yangınla Mücadele Etmek Denizde Kişisel Can Kurtarma Tekniklerini Uygulamak 1 Denizde Kişisel Can Kurtarma Tekniklerini Uygulamak 2
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Acil Sağlık Hizmetleri II dersinde; Afetlerde temel korunma prensiplerine uymak ve acil bakım uygulamak, triyaj, kbrn riskini değerlendirmek ve yangın önleme ve yangınla mücadele etmek konusunda yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı Acil Sağlık Hizmetleri II dersinde; Afetlerde temel korunma prensiplerine uymak ve acil bakım uygulamak, triyaj, kbrn riskini değerlendirmek ve yangın önleme ve yangınla mücadele etmek konusunda yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri
  Ön Hazırlık: Acil sağlık hizmetleri I dersinin notları
2 Afetlerde Temel Korunma Prensiplerine Uymak
  Ön Hazırlık: Tüm yönleriyle acil tıp kitabı afet tıbbı ve acil tıp sayfa 39. okunması.
3 Afetlerde Acil Bakım Uygulamak
  Ön Hazırlık: Tüm yönleriyle acil tıp kitabı afet tıbbı ve acil tıp sayfa 39. okunması.
4 Triyaj nedir
  Ön Hazırlık: Tüm yönleriyle acil tıp kitabından triaj konusunun okunması sayfa 7
5 olay yeri yönetimi
  Ön Hazırlık: Paramedik kitabından olay yeri yönetimi konusunun okunması
6 Yanıklarda acil bakım
  Ön Hazırlık: Tüm yönleriyle acil tıp kitabından yanıklar konusunun okunması sayfa 623
7 Sıcak acilleri
  Ön Hazırlık: Daha önceki ders notlarınızdan termoregülasyon kavramını araştırılması
8 Soğuk acilleri
  Ön Hazırlık: Hipotermi ve seviyelerinin araştırılması.
9 KBRN Riskini Değerlendirmek
  Ön Hazırlık: Dünyada ve ülkemizde yaşanan KBRN olaylarının araştırılması
10 Biyolojik Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak
  Ön Hazırlık: Corono virüs biyolojik silah mıdır tartışılması.
11 Kimyasal Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak
  Ön Hazırlık: Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarında hangi kimyasal maddelerin üretim, depolama ve kullanımı yapıldığını araştırılması.
12 Nükleer, Radyoaktif Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak
  Ön Hazırlık: Çernobil nükleer santrali kazasının ülkemizde ve dünyadaki etkileri hakkında araştırma yapılması.
13 Denizde Kişisel Can Kurtarma Tekniklerini Uygulamak
  Ön Hazırlık: Can kurtaran nasıl bir eğitim alıyorlar araştırılması.
14 Hastane öncesi olgularda stres-anksiyete ve krizyönetimi
  Ön Hazırlık: Sterle baş etme yöntemlerinin araştırılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır. 4
2 Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur. 5
3 Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir. 4
4 Türkiye’de ve Dünyada acil sağlık hizmetlerinin durumu ve gelişimini bilir. Alanına ait yasal mevzuatı ve acil sağlık sistemi içindeki görev, yetki ve sorumluluklarını bilir. 3
5 Temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını yapabilme becerisine sahip olur. EKG ritim analizi, defibrilasyon ve kardiyoversiyon yapabilme becerisine sahip olur. 3
6 Travma ekipmanlarının kullanım ve bakım becerisine sahip olur. Acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım uygular. 5
7 Enfeksiyon kontrol yöntemlerini bilir, kişisel koruyucu önlemler alır ve asepsiantisepsi kurallarına uygun olmasını sağlar. 3
8 Olağan ve olağan dışı durumlarda güvenlik önlemlerini alır ve hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon verebilme becerisine sahip olur. 4
9 Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, ekip içerisinde uyumlu çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme becerisine sahip olur. 3
10 Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 3
11 Entelektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinerek mesleğinin sorumluluklarını, etik değerleri öğrenip uygulayabilir. 3
12 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır, teknolojik gelişmeleri takip eder ve bunlarla ilgili mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılarak sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirir. 3
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 2 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)