Ders Adı Travma
Ders Kodu IAY-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Asuman KOCAKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak, 2. Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak, 3. Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 4. Kafa Travmalarında Acil Bakım Uygulamak, 5. Yüz Ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 6. Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 7. Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak 8. Karın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 9. Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 10. Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 11. Soğuk zararlarında acil bakım uygulamak 12. Sıcak zararlarında acil bakım uygulamak, 13. Yanıklarda acil bakım uygulamak, 14. Elektrik ve yıldırım çarpmalarında acil bakım uygulamak 15. Boğulmada acil bakım uygulamak 16. Yabancı cisim varlığında acil bakım 17. Zehirlenmelerde acil bakım uygulamak 18. Isırık ve sokmalarda acil bakım uygulamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak Yüz Ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak Karın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak Özellikli Travma Olgularına Acil Bakım Uygulamak Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 1 Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 2 Yanıklarda Acil Bakım Uygulamak
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Travma Bilgisi dersinde; Travma vakalarında ve çevresel acillerde acil bakım uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak
  Ön Hazırlık: Öğrenci bilgi sistemi dökümanlar kısmına yüklenen travma vakalaraına yaklaşım konulu sunumun okunması
2 Yara çeşitleri ve yara bakımı uygulamak, adli vakalara yaklaşım.
  Ön Hazırlık: Öğrenci bilgi sistemi dökümanlar kısmına yüklenen Yara çeşitleri ve yara bakımı uygulamak, adli vakalara yaklaşım konulu sunumun okunması
3 Dış ve iç Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak
  Ön Hazırlık: Öğrenci bilgi sistemi dökümanlar kısmına yüklenen kanamalar sunumun okunması
4 Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
  Ön Hazırlık: Paramedik kitabından yumuşak doku travmaları bölüm 30 okunması
5 Yüz Ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
  Ön Hazırlık: Öğrenci bilgi sistemi dökümanlar kısmına yüklenen Yüz ve Boyun yaralanmaları sunumun okunması
6 Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
  Ön Hazırlık: Öğrenci bilgi sistemi dökümanlar kısmına yüklenen vertebra yaralanmaları sunumun okunması
7 Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
  Ön Hazırlık: https://www.youtube.com/watch?v=2BsIvnRVxG0 Delici göğüs yaralanmalarında ilk yardım nasıl yapılır? video izlenmesi
8 Batın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
  Ön Hazırlık: https://www.youtube.com/watch?v=7WOspkeSLaI Karın yaralanmalarında ilk yardım nasıl yapılmalı? vdionun izlenmesi
9 Atellerin kullanım yöntemleri
  Ön Hazırlık: https://www.youtube.com/watch?v=WegdE0uBWj0 Vakum Atel ve Uygulaması videonun izlenmesi
10 Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
  Ön Hazırlık: https://www.youtube.com/watch?v=Z4KL_ADHtyk Traksiyon ateli uygulama vdeosunun izlenmesi
11 Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak
  Ön Hazırlık: http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C3%87evresel%20Aciller%202.pdf okunması
12 Kafa tarvması
  Ön Hazırlık: Öğrenci bilgi sistemi dökümanlar kısmına yüklenen kafa travmaları sunumun okunması
13 Özellikli Travma Olgularına Acil Bakım Uygulamak
  Ön Hazırlık: Öğrenci bilgi sistemi dökümanlar kısmına yüklenen özellikli travma olgularına acil yaklaşım uygulama sunumun okunması
14 Çoklu travma hastasına alanda genel yaklaşım
  Ön Hazırlık: Öğrenci bilgi sistemi dökümanlar kısmına yüklenen çoklu travma hastalarına acil yaklaşım uygulama sunumun okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır. 5
2 Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur. 5
3 Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir. 5
4 Türkiye’de ve Dünyada acil sağlık hizmetlerinin durumu ve gelişimini bilir. Alanına ait yasal mevzuatı ve acil sağlık sistemi içindeki görev, yetki ve sorumluluklarını bilir. 4
5 Temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını yapabilme becerisine sahip olur. EKG ritim analizi, defibrilasyon ve kardiyoversiyon yapabilme becerisine sahip olur. 5
6 Travma ekipmanlarının kullanım ve bakım becerisine sahip olur. Acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım uygular. 5
7 Enfeksiyon kontrol yöntemlerini bilir, kişisel koruyucu önlemler alır ve asepsiantisepsi kurallarına uygun olmasını sağlar. 4
8 Olağan ve olağan dışı durumlarda güvenlik önlemlerini alır ve hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon verebilme becerisine sahip olur. 5
9 Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, ekip içerisinde uyumlu çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme becerisine sahip olur. 4
10 Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 5
11 Entelektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinerek mesleğinin sorumluluklarını, etik değerleri öğrenip uygulayabilir. 3
12 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır, teknolojik gelişmeleri takip eder ve bunlarla ilgili mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılarak sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirir. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 50
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 10 2 20
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 188    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Travma
Diğer Kaynaklar Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Travma
Materyal
Dökümanlar Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Travma
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)