Ders Adı Travma
Ders Kodu IAY-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Asuman KOCAKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak, 2. Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak, 3. Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 4. Kafa Travmalarında Acil Bakım Uygulamak, 5. Yüz Ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 6. Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 7. Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak 8. Karın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 9. Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 10. Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 11. Soğuk zararlarında acil bakım uygulamak 12. Sıcak zararlarında acil bakım uygulamak, 13. Yanıklarda acil bakım uygulamak, 14. Elektrik ve yıldırım çarpmalarında acil bakım uygulamak 15. Boğulmada acil bakım uygulamak 16. Yabancı cisim varlığında acil bakım 17. Zehirlenmelerde acil bakım uygulamak 18. Isırık ve sokmalarda acil bakım uygulamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak Yüz Ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak Karın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak Özellikli Travma Olgularına Acil Bakım Uygulamak Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 1 Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 2 Yanıklarda Acil Bakım Uygulamak
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Travma Bilgisi dersinde; Travma vakalarında ve çevresel acillerde acil bakım uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri
2 Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak
3 Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak
4 Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
5 Yüz Ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
6 Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
7 Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
8 Karın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
9 Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
10 Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
11 Özellikli Travma Olgularına Acil Bakım Uygulamak
12 Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 1
13 Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 2
14 Yanıklarda Acil Bakım Uygulamak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 1 Çalışma ortamında (hastanede, ambulansta ve alanda) kendisinin ve hasta/kazazedenin güvenliğini sağlamak. 3
2 2 Hastane öncesi acil bakımda gerekli olan ambulans ve ambulans içinde yer alan tüm malzeme ve ekipmanların kullanımını öğrenmek ve bakımlarını yapmak 4
3 3 Hastane öncesi acil bakımda hasta/kazazedenin hayatını tehdit eden durumları saptamak ve gerekli önlemleri almak 4
4 4 Hastane öncesi acil bakımda yaşamsal tehlikesi olan hasta/kazazedeyi etkin bir değerlendirme ile problemini saptayıp hareket planı geliştirmek 4
5 5 Hastane öncesi acil bakımda yapılması gereken uygulama ve girişimleri amacına uygun ve doğru yöntemle yapabilmek(damaryolu girişimleri, entübasyon uygulamaları, gerekli ilaç uygulamaları, atel uygulamaları, temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları, defibrilasyon ve ekg kullanımı) 4
6 6 Hastane öncesi acil bakımda özellikle toplu kaza ve afet durumlarında triaj uygulamalarını yapıp, nakil önceliğini saptamak ve güvenli nakil işlemini sürdürerek uygun sağlık kuruluşuna hasta naklini yapmak 4
7 7 Haberleşme merkezinde (112 merkez) gelen çağrıları değerlendirip,olay yerine ambulans ekibinin yönlendirilmek ve gelen çağrılara hastane öncesi acil bakıma yönelik danışmanlık hizmeti vermek 2
8 8 Bir paramedikte bulunması gereken iletişim, düşünme becerilerine sahip olmak, önderlik ve karar verme yetilerine sahip olmak, ekip çalışması yapabilmek 4
9 9 Haberleşme merkezinde ve hasta nakil ile teslim sürecinde paramedik tarafından doldurulması gereken tüm rapor, kayıt, form ,defter ve tutanakları eksiksiz ve uygun şekilde doldurup teslim etmek 3
10 10 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılıp, teknolojik gelişmeleri izlemek sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirmek 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 50
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 182    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)