Ders Adı Farmakoloji
Ders Kodu IAY-108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Farmasötik şekilleri ve ilaç veriliş yollarını tanımlayabilecektir. İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini açıklayabilecektir. İlaçların etkisini değiştiren faktörleri sıralayabilecektir. Acil tedavide kullanılan ilaçların (kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, genitoüriner sistem, metabolik aciller, nörolojik sistem ilaçları) etki mekanizması, yan etkileri ve kontraendikasyonlarını tanımlayabilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Farmasötik şekiller Katı farmasötik şekiller Sıvı farmasötik şekiller Yarı katı farmasötik şekiller Galenik preparatlar,İlaçların Emilimi, Dağılımı, Biyotransformasyonu, İlaçların Metabolizması ve Atılımı, İlaçların etkisini değiştiren faktörler İlaç etkileşimleri, Acil İlaçlar I Hastane öncesi paramediğin kullanma yetkisi olan ilaçlar, Kardiyotonik Glikozidler, Antiaritmik İlaçlar, Antianginal İlaçlar, Adrenerjik Agonist Ve Antagonist İlaçlar, Santral Sinir Sistemi İlaçlar, Otonom Sinir Sistemine Etki Eden İlaçlar, Solunum Sistemine Etkili İlaçlar, Sindirim Sistemine Etkili İlaçlar, Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar, Üriner Sistem İlaçları, Hemolitik Kemoterapotik İlaçlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders ile öğrencinin ilaçların veriliş yollarını, farmasötik şekilleri, farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri (ilaçların emilimi, dağılımı, metabolizması, etki mekanizmaları, etkilerini değiştiren faktörler gibi), mesleğini uygularken alanda sık kullanılan ilaç gruplarının özelliklerini anlaması amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin ilaçların veriliş yollarını, farmasötik şekilleri, farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri (ilaçların emilimi, dağılımı, metabolizması, etki mekanizmaları, etkilerini değiştiren faktörler gibi), mesleğini uygularken alanda sık kullanılan ilaç gruplarının özelliklerini anlaması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 farmakolojinin tanımı ve temel kavramlar
2 ilaçların farmakokinetiği
3 ilaçların etki mekanizmaları ve ilaçların etkisini değiştiren faktörler
4 kemoterapötik ilaçlar-1
5 kemoterapötik ilaçlar-2
6 otonom sinir sistemi ilaçları-1
7 otonom sinir sistemi ilaçları-2
8 kardiyovasküler ilaçlar-1
9 kardiyovasküler ilaçlar-2
10 - sıvı-elektrolit bozukluğunda kullanılan ilaçlar - sindirim ve solunum sistemi ilaçları
11 santral sinir sistemi ilaçları-1
12 santral sinir sistemi ilaçları-2
13 endokrin sistem ilaçları
14 Acil İlaçlar I Hastane öncesi paramediğin kullanma yetkisi olan ilaçlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 1 Çalışma ortamında (hastanede, ambulansta ve alanda) kendisinin ve hasta/kazazedenin güvenliğini sağlamak. 2
2 2 Hastane öncesi acil bakımda gerekli olan ambulans ve ambulans içinde yer alan tüm malzeme ve ekipmanların kullanımını öğrenmek ve bakımlarını yapmak 4
3 3 Hastane öncesi acil bakımda hasta/kazazedenin hayatını tehdit eden durumları saptamak ve gerekli önlemleri almak 3
4 4 Hastane öncesi acil bakımda yaşamsal tehlikesi olan hasta/kazazedeyi etkin bir değerlendirme ile problemini saptayıp hareket planı geliştirmek 3
5 5 Hastane öncesi acil bakımda yapılması gereken uygulama ve girişimleri amacına uygun ve doğru yöntemle yapabilmek(damaryolu girişimleri, entübasyon uygulamaları, gerekli ilaç uygulamaları, atel uygulamaları, temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları, defibrilasyon ve ekg kullanımı) 5
6 6 Hastane öncesi acil bakımda özellikle toplu kaza ve afet durumlarında triaj uygulamalarını yapıp, nakil önceliğini saptamak ve güvenli nakil işlemini sürdürerek uygun sağlık kuruluşuna hasta naklini yapmak 2
7 7 Haberleşme merkezinde (112 merkez) gelen çağrıları değerlendirip,olay yerine ambulans ekibinin yönlendirilmek ve gelen çağrılara hastane öncesi acil bakıma yönelik danışmanlık hizmeti vermek 2
8 8 Bir paramedikte bulunması gereken iletişim, düşünme becerilerine sahip olmak, önderlik ve karar verme yetilerine sahip olmak, ekip çalışması yapabilmek 2
9 9 Haberleşme merkezinde ve hasta nakil ile teslim sürecinde paramedik tarafından doldurulması gereken tüm rapor, kayıt, form ,defter ve tutanakları eksiksiz ve uygun şekilde doldurup teslim etmek 2
10 10 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılıp, teknolojik gelişmeleri izlemek sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirmek 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 8 64
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar -Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Prof Dr. S. Oğuz Kayaalp. -Farmakoloji Temel Kavramlar, Prof. Dr. İsmet DÖKMECİ -Goodman and Gilman, Laurence L. Brunton
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)