Ders Adı Farmakoloji
Ders Kodu IAY-108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Asuman KOCAKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Farmasötik şekilleri ve ilaç veriliş yollarını tanımlayabilecektir. İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini açıklayabilecektir. İlaçların etkisini değiştiren faktörleri sıralayabilecektir. Acil tedavide kullanılan ilaçların (kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, genitoüriner sistem, metabolik aciller, nörolojik sistem ilaçları) etki mekanizması, yan etkileri ve kontraendikasyonlarını tanımlayabilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Farmasötik şekiller Katı farmasötik şekiller Sıvı farmasötik şekiller Yarı katı farmasötik şekiller Galenik preparatlar,İlaçların Emilimi, Dağılımı, Biyotransformasyonu, İlaçların Metabolizması ve Atılımı, İlaçların etkisini değiştiren faktörler İlaç etkileşimleri, Acil İlaçlar I Hastane öncesi paramediğin kullanma yetkisi olan ilaçlar, Kardiyotonik Glikozidler, Antiaritmik İlaçlar, Antianginal İlaçlar, Adrenerjik Agonist Ve Antagonist İlaçlar, Santral Sinir Sistemi İlaçlar, Otonom Sinir Sistemine Etki Eden İlaçlar, Solunum Sistemine Etkili İlaçlar, Sindirim Sistemine Etkili İlaçlar, Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar, Üriner Sistem İlaçları, Hemolitik Kemoterapotik İlaçlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders ile öğrencinin ilaçların veriliş yollarını, farmasötik şekilleri, farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri (ilaçların emilimi, dağılımı, metabolizması, etki mekanizmaları, etkilerini değiştiren faktörler gibi), mesleğini uygularken alanda sık kullanılan ilaç gruplarının özelliklerini anlaması amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin ilaçların veriliş yollarını, farmasötik şekilleri, farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri (ilaçların emilimi, dağılımı, metabolizması, etki mekanizmaları, etkilerini değiştiren faktörler gibi), mesleğini uygularken alanda sık kullanılan ilaç gruplarının özelliklerini anlaması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 farmakolojinin tanımı ve temel kavramlar
2 ilaçların farmakokinetiği
3 ilaçların etki mekanizmaları ve ilaçların etkisini değiştiren faktörler
4 kemoterapötik ilaçlar-1
5 kemoterapötik ilaçlar-2
6 otonom sinir sistemi ilaçları
7 santral sinir sistemi ilaçları-1
8 santral sinir sistemi ilaçları-2
9 endokrin sistem ilaçları
10 sindirim sistemi ilaçları
11 kardiyovasküler ilaçlar
12 Solunum sistemi ilaçları
13 NSAİİ- Analjezikler
14 Acil İlaçlar I Hastane öncesi paramediğin kullanma yetkisi olan ilaçlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır. 4
2 Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur. 5
3 Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir. 4
4 Türkiye’de ve Dünyada acil sağlık hizmetlerinin durumu ve gelişimini bilir. Alanına ait yasal mevzuatı ve acil sağlık sistemi içindeki görev, yetki ve sorumluluklarını bilir. 3
5 Temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını yapabilme becerisine sahip olur. EKG ritim analizi, defibrilasyon ve kardiyoversiyon yapabilme becerisine sahip olur. 5
6 Travma ekipmanlarının kullanım ve bakım becerisine sahip olur. Acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım uygular. 3
7 Enfeksiyon kontrol yöntemlerini bilir, kişisel koruyucu önlemler alır ve asepsiantisepsi kurallarına uygun olmasını sağlar. 3
8 Olağan ve olağan dışı durumlarda güvenlik önlemlerini alır ve hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon verebilme becerisine sahip olur. 4
9 Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, ekip içerisinde uyumlu çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme becerisine sahip olur. 3
10 Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 4
11 Entelektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinerek mesleğinin sorumluluklarını, etik değerleri öğrenip uygulayabilir. 3
12 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır, teknolojik gelişmeleri takip eder ve bunlarla ilgili mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılarak sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirir. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 8 64
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar -Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Prof Dr. S. Oğuz Kayaalp. -Farmakoloji Temel Kavramlar, Prof. Dr. İsmet DÖKMECİ -Goodman and Gilman, Laurence L. Brunton
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)