Ders Adı Fizyoloji
Ders Kodu IAY-115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları İnsan vücudunun fizyolojik yapısını ayırt etmek Solunum sistemi fizyolojisini ayırt etmek Dolaşım sisteminin fizyolojisini ayırt etmek Sinir sistemi fizyolojini ayırt etmek To be able to understand the working principles and mechanisms of organ systems and to be assimilated and to be able to answer questions asked. Diğer vücut sistemleri ve duyu organlarının fizyolojisini ayırt etmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Fizyolojinin temel kavramları,fizyolojiye giriş ve hücre fizyolojisi, vücut sıvıları, kas fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi, solonum sistemi fizyolojisi ve spirometre, dolaşım sistemi fizyolojisi ,kanama ve şok fizyolojisi, kan basıncının regülasyonu, nabız, koroner dolaşım, lenf dolaşımı ve venöz dolaşım, kan fizyolojisi, kan transfüzyonu, kan grupları, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, hormon fizyolojisinin genel prensipleri, tiroid hormonları ve metabolizma, paratiroid hormonu ve kalsiyum metabolizması, seks steroidleri ve genel etkileri, özel duyular.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sağlık sektöründe ara eleman olarak yetiştirilen öğrencilerin insan organizmasının özelliklerini öğretmek, Hücre, kas, sinir, endokrin sistemi, duyular, kan, sindirim, boşaltım ve solunum sistemlerinin görevleri ve bu sistemler özel işlevlerini yerine getirirken oluşan olayların açıklanması, Öğrencinin insan fizyolojisini sistemlere yönelik olarak bilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Fizyoloji dersinde; vücudun temel işlevleri ile sistemleri oluşturan yapı ve organların fizyolojik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. İnsan vücudunda bulunan tüm organ sistemlerinin çalışması hakkında fikir sahibi olmak Fizyoloji dersi, sağlık sektöründe uygulama yapacak olan ebe ve hemşirelerin uyguladıkları yöntemin temelini ve ayrıntılarını öğrenmelerini sağlar.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Fizyolojide temel kavram ve terimleri
2 Hücrenin görevlerini
3 Solunum mekaniğini
4 Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları
5 Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları
6 Kalbin fonksiyonları
7 Kan ve lenf dolaşımı
8 Kan ve sıvı- elektrolitler
9 Santral sinir sistemi
10 Periferik sinir sistemi
11 Endokrin sistem
12 Boşaltım sistemi
13 Sindirim sistemi
14 Sindirim sistemi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır. 2
2 Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur. 2
3 Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir. 2
4 Türkiye’de ve Dünyada acil sağlık hizmetlerinin durumu ve gelişimini bilir. Alanına ait yasal mevzuatı ve acil sağlık sistemi içindeki görev, yetki ve sorumluluklarını bilir. 2
5 Temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını yapabilme becerisine sahip olur. EKG ritim analizi, defibrilasyon ve kardiyoversiyon yapabilme becerisine sahip olur. 2
6 Travma ekipmanlarının kullanım ve bakım becerisine sahip olur. Acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım uygular. 2
7 Enfeksiyon kontrol yöntemlerini bilir, kişisel koruyucu önlemler alır ve asepsiantisepsi kurallarına uygun olmasını sağlar. 2
8 Olağan ve olağan dışı durumlarda güvenlik önlemlerini alır ve hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon verebilme becerisine sahip olur. 2
9 Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, ekip içerisinde uyumlu çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme becerisine sahip olur. 2
10 Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 2
11 Entelektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinerek mesleğinin sorumluluklarını, etik değerleri öğrenip uygulayabilir. 0
12 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır, teknolojik gelişmeleri takip eder ve bunlarla ilgili mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılarak sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 16 16
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 68    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Tıbbi Fizyoloji Guyton ve Hall 2-Açık Öğretim Fakültesi Yayınları Fizyoloji No:222 Prof. Dr. Neşe Tunçel, Prof. Dr. Nezih Varcan
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)