Ders Adı Fizyoloji
Ders Kodu IAY-115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları İnsan vücudunun fizyolojik yapısını ayırt etmek Solunum sistemi fizyolojisini ayırt etmek Dolaşım sisteminin fizyolojisini ayırt etmek Sinir sistemi fizyolojini ayırt etmek To be able to understand the working principles and mechanisms of organ systems and to be assimilated and to be able to answer questions asked. Diğer vücut sistemleri ve duyu organlarının fizyolojisini ayırt etmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Fizyolojinin temel kavramları,fizyolojiye giriş ve hücre fizyolojisi, vücut sıvıları, kas fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi, solonum sistemi fizyolojisi ve spirometre, dolaşım sistemi fizyolojisi ,kanama ve şok fizyolojisi, kan basıncının regülasyonu, nabız, koroner dolaşım, lenf dolaşımı ve venöz dolaşım, kan fizyolojisi, kan transfüzyonu, kan grupları, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, hormon fizyolojisinin genel prensipleri, tiroid hormonları ve metabolizma, paratiroid hormonu ve kalsiyum metabolizması, seks steroidleri ve genel etkileri, özel duyular.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sağlık sektöründe ara eleman olarak yetiştirilen öğrencilerin insan organizmasının özelliklerini öğretmek, Hücre, kas, sinir, endokrin sistemi, duyular, kan, sindirim, boşaltım ve solunum sistemlerinin görevleri ve bu sistemler özel işlevlerini yerine getirirken oluşan olayların açıklanması, Öğrencinin insan fizyolojisini sistemlere yönelik olarak bilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Fizyoloji dersinde; vücudun temel işlevleri ile sistemleri oluşturan yapı ve organların fizyolojik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. İnsan vücudunda bulunan tüm organ sistemlerinin çalışması hakkında fikir sahibi olmak Fizyoloji dersi, sağlık sektöründe uygulama yapacak olan ebe ve hemşirelerin uyguladıkları yöntemin temelini ve ayrıntılarını öğrenmelerini sağlar.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Fizyolojide temel kavram ve terimleri
2 Hücrenin görevlerini
3 Solunum mekaniğini
4 Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları
5 Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları
6 Kalbin fonksiyonları
7 Kan ve lenf dolaşımı
8 Kan ve sıvı- elektrolitler
9 Santral sinir sistemi
10 Periferik sinir sistemi
11 Endokrin sistem
12 Boşaltım sistemi
13 Sindirim sistemi
14 Sindirim sistemi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 1 Çalışma ortamında (hastanede, ambulansta ve alanda) kendisinin ve hasta/kazazedenin güvenliğini sağlamak. 2
2 2 Hastane öncesi acil bakımda gerekli olan ambulans ve ambulans içinde yer alan tüm malzeme ve ekipmanların kullanımını öğrenmek ve bakımlarını yapmak 2
3 3 Hastane öncesi acil bakımda hasta/kazazedenin hayatını tehdit eden durumları saptamak ve gerekli önlemleri almak 2
4 4 Hastane öncesi acil bakımda yaşamsal tehlikesi olan hasta/kazazedeyi etkin bir değerlendirme ile problemini saptayıp hareket planı geliştirmek 2
5 5 Hastane öncesi acil bakımda yapılması gereken uygulama ve girişimleri amacına uygun ve doğru yöntemle yapabilmek(damaryolu girişimleri, entübasyon uygulamaları, gerekli ilaç uygulamaları, atel uygulamaları, temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları, defibrilasyon ve ekg kullanımı) 2
6 6 Hastane öncesi acil bakımda özellikle toplu kaza ve afet durumlarında triaj uygulamalarını yapıp, nakil önceliğini saptamak ve güvenli nakil işlemini sürdürerek uygun sağlık kuruluşuna hasta naklini yapmak 2
7 7 Haberleşme merkezinde (112 merkez) gelen çağrıları değerlendirip,olay yerine ambulans ekibinin yönlendirilmek ve gelen çağrılara hastane öncesi acil bakıma yönelik danışmanlık hizmeti vermek 2
8 8 Bir paramedikte bulunması gereken iletişim, düşünme becerilerine sahip olmak, önderlik ve karar verme yetilerine sahip olmak, ekip çalışması yapabilmek 2
9 9 Haberleşme merkezinde ve hasta nakil ile teslim sürecinde paramedik tarafından doldurulması gereken tüm rapor, kayıt, form ,defter ve tutanakları eksiksiz ve uygun şekilde doldurup teslim etmek 2
10 10 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılıp, teknolojik gelişmeleri izlemek sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirmek 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 16 16
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 68    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Tıbbi Fizyoloji Guyton ve Hall 2-Açık Öğretim Fakültesi Yayınları Fizyoloji No:222 Prof. Dr. Neşe Tunçel, Prof. Dr. Nezih Varcan
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)