Ders Adı Fizyoloji
Ders Kodu IAY-115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Seda KILINÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Fizyolojinin genel tanımı, genel bölümleri temel kavramları 2- Hücre fizyolojisi öğretilir 3- Bütün sistemlerin genel fizyolojik işleyişi öğretilir 4- Vücut sistemlerimizdeki organ ve doku fizyolojileri öğretilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Fizyolojide Temel Kavram ve Terimler, Hücre fizyolojisi, Solunum Sistemi Fizyolojisi, Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, Kan fizyolojisi, Sinir Sistemi Fizyolojisi, Endokrin Sistemi Fizyolojisi, Boşaltım Sistemi Fizyolojisi, Sindirim Sistemi Fizyolojisi, Kas Fizyolojisi, Duyu Fizyolojisi, Üreme Fizyolojisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Fizyolojinin tanımını anlayabilme becerisi kazandırmak 2- İnsan vücudunu oluşturan sistemlerin fizyolojik işleyişini öğretebilmek
Dersin Amacı İnsan fizyolojik yapısı ile birlikte vücut fizyolojik işleyişlerinin kavratılması
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin Tanıtımı Ve Fizyolojide Temel Kavram Ve Terimler
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
2 Hücre Fizyolojisi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
3 Sinir Sistemi Fizyolojisi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
4 Sinir Sistemi Fizyolojisi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
5 Duyu Fizyolojisi Kas Fizyolojisi Kan fizyolojisi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
6 Endokrin sistemi fizyolojisi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
7 Endokrin sistemi fizyolojisi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
8 Ara sınav (vize)
  Ön Hazırlık: Sınav hazırlık
9 Dolaşım Sistemi Fizyolojisi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
10 Kan Fizyolojisi ve Bağışıklık
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
11 Solunum sistemi fizyolojisi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
12 Boşaltım sistemi Fizyolojisi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
13 Sindirim Sistemi Fizyolojisi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
14 Üreme sistemi fizyolojisi
  Ön Hazırlık: Ders materyallerinin gözden geçirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir. 5
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 0
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir 4
4 Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 0
5 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. 0
6 Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 4
7 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır. 0
8 Kişisel gelişim ilkesini , bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 0
9 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir. 0
10 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 5
11 Fizyoterapi Programı, Terapi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman yetişmesini sağlar. Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar. 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 84    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu Fizyoloji Ders Kitabı ,Prof. Dr Ethem Gelir, Prof. Dr Gülfem Ersöz, Prof. Dr. Mitat Koz, Nobel Tıp Kitabevi
Diğer Kaynaklar Dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu Fizyoloji Ders Kitabı ,Prof. Dr Ethem Gelir, Prof. Dr Gülfem Ersöz, Prof. Dr. Mitat Koz, Nobel Tıp Kitabevi
Materyal
Dökümanlar Dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu Fizyoloji Ders Kitabı ,Prof. Dr Ethem Gelir, Prof. Dr Gülfem Ersöz, Prof. Dr. Mitat Koz, Nobel Tıp Kitabevi
Ödevler
Sınavlar Ara sınav Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)