Ders Adı Anatomi
Ders Kodu IAY-113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Hulusi ALP
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Anatomiye giriş, Anatomide genel kavramlar, Anatomi genel ve özel terimleri, Anatomik pozisyonları öğrenmek. 2- İskelet sistemi ve bütün kemikler hakkında genel bilgileri öğrenmek. 3- Eklemler hakkında genel bilgilere ve eklem çeşitlerini, vücuttaki eklemleri öğrenmek. 4- Kas sistemine ait genel ve özel bilgileri ve somatik kasları öğrenmek. 5- Dolaşım sistemi hakkında genel bilgi, kalp yeri ve şekli, kalbin damar ve sinirleri, perikart, arteriyel sistem, venöz sistem, lenfatik sistemi, dolaşım sistemi bölgesel topografik anatomisi genel ve özel terimleri öğrenmek. 6- Solunum sistemi ve ayrı ayrı bölümleri hakkında genel ve özel bilgileri öğrenmek . 7- Ürogenital sisteminin topografik anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri öğrenmek. 8- Endokrin organların bölgesel anatomisi, morfolojik yapısı hakkında genel ve özel bilgileri, öğrenmek. 9. Deri, koku, göz, kulak ve tad organları anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri, öğrenmek. 10. Sinir Sistemi hakkında genel bilgileri ve bölümlerinin anatomisi hakkında özel bilgileri öğrenmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Anatomiye giriş, Anatomide genel kavramlar, Anatomi genel ve özel terimleri. Kemikler hakkında genel bilgiler, Columa vertebralis ve vertebralar, Thoraks, Kafatası kemikleri ve kafatasının bütünü, Üst ekstremite, Alt ekstremite kemikleri. Eklemler hakkında genel bilgiler, Eklem çeşitleri, Kafatası eklemleri, Üst ekstremite, Culumna vertebralis, Pelvis, Alt ekstremite eklemleri. Kas sistemine ait genel ve özel bilgiler. Dolaşım sistemi hakkında genel bilgi, kalp anatomisi, kalbin damar ve sinirleri, arteriyel sistem, venöz sistem, lenfatik sistemi, dolaşım sistemi bölgesel topografik anatomisi. Solunum sistemi hakkında genel bilgi, burun, larinks, akciğerler, broşlar, plevra ve mediastinum anatomisi. Ağız anatomisi, diş ve çiğneme fonksiyonu, sindirim organlarının klinik ve fonksiyonel anatomisi. Böbrekler, üreter, mesane, erkek ve kadın genital organları fonksiyonel ve klinik anatomisini urogenital sisteminin topografik anatomisi. Endokrin organların bölgesel Anatomisi. Deri, koku, göz, kulak ve tad organları anatomisi. Sinir Sistemi hakkında genel bilgi, Merkezi sinir sistemi, Beyin zarları cerebrum, cerebellum, pons ve medulla spinalis anatomisi. Periferik Sinir Sistemi hakkında, periferik ve otonom sinir sistemi anatomisi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Anatomide genel kavramları, Anatomi terminolojisini, Kemikler ve eklemler Kas, dolaşım, solunum, sindirim, üregenital, sinir sistemleri ve duyu organları hakkında genel ve özel bilgilerin öğrenilmesini sağlamak
Dersin Amacı Anatomide genel kavramları, Anatomi terminolojisini, Kemikler ve eklemler Kas, dolaşım, solunum, sindirim, üregenital, sinir sistemleri ve duyu organları hakkında genel ve özel bilgileri öğrenmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Anatomiye giriş ve terminoloji
2 Col. Vertebralis, alt, üst ext. ve thorax kemikleri
3 Cranium kemikleri, Eklemler
4 Baş ve boyun kasları, gövde kasları
5 Alt ve üst extremite kasları
6 Sistemlere giriş
7 Sistemlere giriş
8 Kalp anatomisi, Arterler,venler,lenfatikler
9 Solunum sistemi anatomisi
10 Sindirim sistemi anatomisi
11 Üriner ve erkek genital sistem anatomisi
12 Kadın genital sistem anatomisi
13 Sinir sistemi anatomisi
14 Göz kulak anatomisi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 1 Çalışma ortamında (hastanede, ambulansta ve alanda) kendisinin ve hasta/kazazedenin güvenliğini sağlamak. 2
2 2 Hastane öncesi acil bakımda gerekli olan ambulans ve ambulans içinde yer alan tüm malzeme ve ekipmanların kullanımını öğrenmek ve bakımlarını yapmak 2
3 3 Hastane öncesi acil bakımda hasta/kazazedenin hayatını tehdit eden durumları saptamak ve gerekli önlemleri almak 2
4 4 Hastane öncesi acil bakımda yaşamsal tehlikesi olan hasta/kazazedeyi etkin bir değerlendirme ile problemini saptayıp hareket planı geliştirmek 2
5 5 Hastane öncesi acil bakımda yapılması gereken uygulama ve girişimleri amacına uygun ve doğru yöntemle yapabilmek(damaryolu girişimleri, entübasyon uygulamaları, gerekli ilaç uygulamaları, atel uygulamaları, temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları, defibrilasyon ve ekg kullanımı) 2
6 6 Hastane öncesi acil bakımda özellikle toplu kaza ve afet durumlarında triaj uygulamalarını yapıp, nakil önceliğini saptamak ve güvenli nakil işlemini sürdürerek uygun sağlık kuruluşuna hasta naklini yapmak 2
7 7 Haberleşme merkezinde (112 merkez) gelen çağrıları değerlendirip,olay yerine ambulans ekibinin yönlendirilmek ve gelen çağrılara hastane öncesi acil bakıma yönelik danışmanlık hizmeti vermek 2
8 8 Bir paramedikte bulunması gereken iletişim, düşünme becerilerine sahip olmak, önderlik ve karar verme yetilerine sahip olmak, ekip çalışması yapabilmek 2
9 9 Haberleşme merkezinde ve hasta nakil ile teslim sürecinde paramedik tarafından doldurulması gereken tüm rapor, kayıt, form ,defter ve tutanakları eksiksiz ve uygun şekilde doldurup teslim etmek 2
10 10 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılıp, teknolojik gelişmeleri izlemek sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirmek 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu “Anatomiye giriş, terminoloji, kemik ve eklemlere ait ders notları ve pratik çalışma rehberi” (http://tip.sdu.edu.tr/index.php?dosya=egitim/mezunonce/egitimrehber)
Diğer Kaynaklar 1-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994: 165. 2-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997: 268. 3-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993: 93-112. 4-Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel kitabevi, İstanbul 2003. 5-Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. 6-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)