Ders Adı Anatomi
Ders Kodu IAY-113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Kubilay GÜNGÖRER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Anatomiye giriş, Anatomide genel kavramlar, Anatomi genel ve özel terimleri, Anatomik pozisyonları öğrenmek. 2- İskelet sistemi ve bütün kemikler hakkında genel bilgileri öğrenmek. 3- Eklemler hakkında genel bilgilere ve eklem çeşitlerini, vücuttaki eklemleri öğrenmek. 4- Kas sistemine ait genel ve özel bilgileri ve somatik kasları öğrenmek. 5- Dolaşım sistemi hakkında genel bilgi, kalp yeri ve şekli, kalbin damar ve sinirleri, perikart, arteriyel sistem, venöz sistem, lenfatik sistemi, dolaşım sistemi bölgesel topografik anatomisi genel ve özel terimleri öğrenmek. 6- Solunum sistemi ve ayrı ayrı bölümleri hakkında genel ve özel bilgileri öğrenmek . 7- Ürogenital sisteminin topografik anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri öğrenmek. 8- Endokrin organların bölgesel anatomisi, morfolojik yapısı hakkında genel ve özel bilgileri, öğrenmek. 9. Deri, koku, göz, kulak ve tad organları anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri, öğrenmek. 10. Sinir Sistemi hakkında genel bilgileri ve bölümlerinin anatomisi hakkında özel bilgileri öğrenmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Vücuttaki kemikler, eklemler,kaslar, organlar ve tüm sistemler hakkında bilgiler öğrenciye verilir. Bu kapsamdaki haftalık ders konu başlıkları aşağıdaki gibidir. Haftalık ders Programı: 01. Genel Anatomik Kavramalar 02. İskelet Sistemi Anatomisi 03. Eklem Sistemi Anatomisi 04. Kas Sistemi Anatomisi 05. Sinir Sistemi Anatomisi 06. Solunum Sistemi Anatomisi 07. Dolaşım Sistemi Anatomisi 08. Sindirim Sistemi Anatomisi 09. Boşaltım Sistemi Anatomisi 10. Üregenital Sistemi Anatomisi 11.Endokrin Sistemi Anatomisi 12. Duyu Organları Anatomisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Anatomide genel kavramları, Anatomi terminolojisini, Kemikler ve eklemler Kas, dolaşım, solunum, sindirim, üregenital, sinir sistemleri ve duyu organları hakkında genel ve özel bilgilerin öğrenilmesini sağlamak
Dersin Amacı Anatomide genel kavramları, Anatomi terminolojisini, Kemikler ve eklemler Kas, dolaşım, solunum, sindirim, üregenital, sinir sistemleri ve duyu organları hakkında genel ve özel bilgileri öğrenmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 1- Anatomiye giriş, Anatomide genel kavramlar, Anatomi genel ve özel terimleri.
2 2- Kemikler hakkında genel bilgiler, Columa vertebralis ve vertebralar,
3 3- Thoraks, Kafatası kemikleri ve kafatasının bütünü, Üst ekstremite, Alt ekstremite kemikleri.
4 4- Eklemler hakkında genel bilgiler, Eklem çeşitleri, Kafatası eklemleri, Üst ekstremite, Culumna vertebralis, Pelvis, Alt ekstremite eklemleri.
5 5- Kas sistemine ait genel ve özel bilgiler.
6 6- Kas sistemine ait genel ve özel bilgiler.
7 7- Dolaşım sistemi hakkında genel bilgi, kalp anatomisi, kalbin damar ve sinirleri, arteriyel sistem, venöz sistem, lenfatik sistemi, dolaşım sistemi bölgesel topografik anatomisi.
8 8- Solunum sistemi hakkında genel bilgi, burun, larinks, akciğerler, broşlar, plevra ve mediastinum anatomisi.
9 9- Ağız anatomisi, diş ve çiğneme fonksiyonu, sindirim organlarının klinik ve fonksiyonel anatomisi.
10 10- Böbrekler, üreter, mesane, erkek ve kadın genital organları fonksiyonel ve klinik anatomisini urogenital sisteminin topografik anatomisi.
11 11- Endokrin organların bölgesel Anatomisi.
12 12- Deri, koku, göz, kulak ve tad organları anatomisi.
13 13- Sinir Sistemi hakkında genel bilgi, Merkezi sinir sistemi, Beyin zarları cerebrum, cerebellum, pons ve medulla spinalis anatomisi.
14 14- Periferik Sinir Sistemi hakkında, periferik ve otonom sinir sistemi anatomisi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir. 4
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar. 4
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir 4
4 Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur. 4
5 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. 4
6 Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 4
7 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır. 4
8 Kişisel gelişim ilkesini , bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler. 4
9 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir. 4
10 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 4
11 Fizyoterapi Programı, Terapi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman yetişmesini sağlar. Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar. 4
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 70    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Tüm konulara ait PowerPoint sunusu çıktıları öğrencilere verilir
Diğer Kaynaklar Sistematik Anatomi, Ed.:Prof.Dr. Figen Gövsa Gökmen, 2003 -Kliniğe Yönelik Anatomi (Moore’un Çevirisi), Ç.Ed:Prof.Dr. Kayıhan Şahinoğlu, 2007 -Pratik Anatomi, Ed.: Okan Bilge 3. baskı 2005 (Asya Tıp Kitabevi) -Topografik Anatomi, Prof.Dr. Mehmet Yıldırım, 2000
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 Vize, 1 Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)